- Morsen met licht

image_pdfimage_print

Morsen met licht 

systemisch werken met zin geven en betekenis krijgen    

Je naam is een tent waarin je schuilt
en een schil waarin je rijpt.
Henk van der Waal

Als je met mensen op identiteitsniveau werkt, stoot je onvermijdelijk op brandende vragen over leven, geboorte en dood. Ervaringen met schoonheid, agressie, liefde, falen, verlangen… kunnen je brutaal bij verstomming of siddering brengen, of je verrassend binnenleiden in velden van verwondering en dankbaarheid.
Volgens oude verhalen bevind je je – bij deze combinatie van huivering en fascinatie – op ‘heilige grond’, dat wil zeggen: in het hart van diepe mysteries.

Deze achtdaagse opleiding focust op het aanscherpen van je vermogen om met zingevingsthema’s om te gaan. Je leert gelaagd kijken naar hoe jij en anderen omgaan met prangende existentiële vragen, aan de hand van het systemisch perspectief dat mensen aparte entiteiten vormen die tegelijk deel uit maken van grotere gehelen.

– Als autonoom ademende gehelen, geworteld in de grond onder onze voeten, zijn we in staat om betekenis te creëren door kaders rondom onze ervaringen te weven. Tijdens het leertraject focus je op zingeving als kunde: hoe mensen via observeren, coderen, imiteren en toe-eigenen hun eigen zingevingspatronen ontwerpen.

– Als deel van grotere gehelen zijn we evenwel ook in staat om ons te voeden met betekenissen die we ontvangen. Dit aannemen van betekenis is eerder een kunst van afstemmen dan van ontwerpen. Het is toelaten van disclosure: letterlijk ont-sluiten van wat diep ingevouwen sluimert in mensen, als in een cocon.
Omdat deze manier van zin verwerven een uiterst kwetsbaar proces is, vraagt dit van jou als begeleider een houding van sensitiviteit, nederigheid en overgave.

‘Op de vraag naar de zin van het leven, antwoordt ieder mens met zijn levensloop.’ Met deze beroemd geworden uitspraak herinnert György Konrád er aan dat betekenis alleen maar geoogst kan worden via gestaag bewegen met lijf en leden, met handen en voeten. Waarheid wordt niet in het hoofd maar in de onderbuik bereid.
Daarom cirkelen we tijdens de opleiding rond het resonerend veld dat ons lichaam is. We verbinden zin opnieuw met zintuiglijkheid en zinnelijkheid.

Meer specifiek komen volgende concepten en vaardigheden aan bod:

Geschoolde onwetendheid
In de tovercirkel van niet-weten leer je oefenen met ‘negatieve bekwaamheid’ en ‘handelen door niet te handelen’; je leert werken met wat er niet is, met stiltes, paradoxen en de aandrang van het (nog) niet geleefde leven.

De mens als symbooldier met een verhalenbrein
Je leert de dubbele vaardigheid om te associëren en te disidentificeren, allebei onmisbare instrumenten voor verwondering en ontroering.

Holtes en voltes: het alfabet van genade
Je verwerft de kunde om schittering op te merken en aan te nemen in de onvolmaakte schoonheid van je wilde lijf en je heidense natuur, in schaduwwerk en in donkere nachten.

Tradities als vijvers van verbeelding
Fragmenten uit wijsheidstradities, religies en mythen leer je ontmantelen tot op hun mystieke kern, en de transformerende principes die erin verscholen liggen leer je opgraven en vertolken in een postmoderne taal en praxis.

Een technologie van het sacrale
Je leert vaardigheden om inspiratie vanuit jouw DNA vorm te geven, vanuit doorleefde ervaring en concrete oefening.

Voor wie?

Als je met mensen werkt, ben je van harte welkom.
Dit opleidingstraject is gericht op professionals – psychotherapeuten, leidinggevenden, leraren, coaches, ondernemers, kunstenaars, hulpverleners – die werken op het snijpunt van heling, (zelf)ontwikkeling en bezieling.
In systemisch werk is je eigen gewaarzijn een belangrijk professioneel instrument. Daarom doorloop je in deze opleiding ook een intensief persoonlijk proces.
Respect voor diverse levensbeschouwingen en religies is een basisvoorwaarde.
Wie deze opleiding voornamelijk voor zichzelf en de eigen persoonlijke groei wil volgen, kan na overleg, onder bepaalde voorwaarden, deelnemen.

 Wanneer?

Data
vrijdag 16 september 2022
zaterdag 17 september 2022 
vrijdag 21 oktober 2022
zaterdag 22 oktober 2022  
vrijdag 11 november 2022 
zaterdag 12 november 2022   
vrijdag 9 december 2022
zaterdag 10 december 2022 
telkens van 10 tot 17u.

Plaats
Deurne (Antwerpen)

Begeleiding
Herman Cools

Prijs

– Voor particulieren: 1400 euro (btw inclusief)
– Voor btw-houders en bedrijven: 1695 euro (btw inclusief)
Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.

Inschrijven kan door een voorschot van 400 euro over te maken. Bij annulering langer dan een maand voor de opleiding worden 30 euro administratiekosten aangerekend. Bij annulering minder dan 3 weken voor de opleiding wordt het voorschot niet terugbetaald.
Ons rekeningnummer:
IBAN: BE22 8601 0572 6847
BIC: NICA BEBB

  Uw naam (verplicht)

  Uw straat+nr (verplicht)

  Uw postcode (verplicht)

  Uw stad/gemeente (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw telefoonnummer (verplicht)

   

  © 2024 Umbra workshops - privacy
  Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit