Emotioneel lichaamswerk

Emotioneel lichaamswerk is de kunst om te luisteren naar ons lichaam. Het is bedoeld voor mensen die willen onderzoeken

  • waar hun levensenergie geblokkeerd raakt,
  • waar hulpbronnen in hun lichaam te vinden zijn
  • en hoe ons lichaam zich wil verbinden.

We kunnen een uitgebreid geheel van technieken en vaardigheden benutten:

  • ademwerk,
  • respectvolle aanraking,
  • uiten van geblokkeerde emoties, die zich fysiek vastgezet hebben,
  • heldere communicatie en de helende kracht van verbinding,
  • het verkennen van oude lichaamspantsers,
  • het onderzoeken en integreren van nieuwe ‘lichaamshoudingen’.

Wij werken in nauw overleg met doorverwijzers (opvangcentra, dokters, psychiaters…).

Postural integration

Posturale Integratie werkt met de oppervlakkige én de diepere weefsels in het lichaam. Posturale Integratie is een benadering die chronische spierspanningen en emotionele blokkades wil losmaken.

Hierbij kunnen we een uitgebreid geheel van gespecialiseerde technieken en vaardigheden benutten: de zogenaamde ‘strokes’.

Via deze strokes kan de cliënt zich bewust worden waar de spanningen zich in zijn/haar lichaam vastgezet hebben en deze vrijmaken.

Ons lichaam is onze school,
onze les,
onze voorvechter,
onze geliefde vijand,
onze springplank
naar hogere domeinen.
Ons lichaam is
een heelal op zich.

J.P. Conger

Vragen? Meer weten? Mail ons…

 

© 2024 Umbra workshops - privacy
Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit