- Kwantumsprong

image_pdfimage_print

Kwantumsprong

achtdaagse opleiding over woede, geweld en systemische dynamieken in en tussen daders en slachtoffers  

Tijdens deze zes dagen leer je systemisch focussen op agressie- en woedepatronen. Je leert gelaagd kijken naar geweld en dynamieken tussen slachtoffers en daders.

We gaan uit van de intuïtie van de archetypische psycholoog James Hillman dat we, om geweld te bekoelen, niet alleen therapeutisch begrip nodig hebben, maar ook ritme, humor, buikgevoel, dans, retoriek en ritueel.

In systemisch werk zet je jezelf in als instrument. Daarom kijken we tijdens deze opleiding naar waar jouw ‘raakbaar punt’ ligt als het gaat over woede, geweld, kleine of grote oorlogen, in en buiten jezelf, terreur… Wat is de impact ervan op je leven? Hoe verhoud je je ertoe? Hoe ga je om met schuld en onschuld?
Je kan eigen woede- en verliespatronen verkennen, zodat ze vruchtbaar kunnen worden op professioneel vlak.

We werken met een Dader – Slachtoffer – kwadrant.
Vanuit systemisch perspectief zijn de plek van dader en die van slachtoffer innig met elkaar verstrengeld. Ze zijn niet te scheiden, maar dienen wel onderscheiden te worden om er vrijer in te kunnen bewegen.
Aangezien het dader-slachtoffer-thema vaak sterke emotionele ladingen met zich meedraagt, onderzoeken we ook ontkennings- en identificatiepatronen.
Vanuit zowel de plek van slachtoffer als die van dader gaan we na wat helend kan zijn en wat nodig is voor verzoening, als dat al kan.

Meer specifiek komen volgende concepten en vaardigheden aan bod:

– De spiraal van geweld en het systemisch concept van destructief recht: de meestal onbewuste en gevoelsgeladen overtuiging dat je het recht hebt om anderen te beschadigen omdat je zelf ooit beschadigd bent geweest.
De vaardigheid om de wortels van wraak en haat op te sporen en terug te buigen naar de eigen geschiedenis.

– Het vijanddenken (wij – zij) en het blinde, splitsende groepsgeweten.
De vaardigheid van meerzijdige partijdigheid.

– Het archetype van Vrouwe Justitia en de oorspronkelijkheid van het hart.
Helende, herverbindende gebaren en rituelen.

– De verborgen schreeuw.
Het herkennen van de wanhoop onder de woede.

– Concepten uit de filosofie van Emmanuel Levinas over het uiterst krachtig appel van het uiterst kwetsbare menselijke gelaat.
Ontmoeten, voorbij goed en kwaad. Pendelen tussen jezelf en de ander. 

– Verzoening als kwantumsprong.
Verrassende dialectiek in dialoog.

Voor wie?
Als je met mensen werkt, ben je van harte welkom.
Dit opleidingstraject is gericht naar psychotherapeuten, leidinggevenden, leraren, coaches, ondernemers, kunstenaars, hulpverleners…
In systemisch werk is je eigen gewaarzijn een belangrijk professioneel instrument. Daarom doorloop je in deze opleiding ook een intensief persoonlijk proces.
Heel specifiek is er in deze zesdaagse ruimte om persoonlijke thema’s te verbinden met grotere maatschappelijke vragen en collectieve opstellingen.
Ook wie deze opleiding wil volgen, omwille van een specifiek thema over geweld/dader/slachtoffer in de eigen geschiedenis of in die van (voor)ouders, is, na overleg, van harte welkom.

Wanneer?

Vrijdag 17 januari 2020 
Zaterdag 18 januari 2020 
Vrijdag 14 februari 2020 
Zaterdag 15 februari 2020 
Vrijdag 20 maart 2020 
Zaterdag 21 maart 2020 

telkens van 10 tot 17 u.

Plaats 
Deurne – Antwerpen

Begeleiding
Herman Cools

Prijs

– Voor bedrijven en btw-houders: 1150 euro (btw inclusief)
– Voor particulieren: 950 euro (btw inclusief)
Koffie, thee en een lichte lunch zijn inbegrepen.

Bij annulering langer dan een maand voor de opleiding worden 30 euro administratiekosten aangerekend. Bij annulering minder dan 3 weken voor de opleiding wordt het voorschot niet terugbetaald.

Ons rekeningnummer:
IBAN: BE22 8601 0572 6847
BIC: NICA BEBB

  Uw naam (verplicht)

  Uw straat+nr (verplicht)

  Uw postcode (verplicht)

  Uw stad/gemeente (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw telefoonnummer (verplicht)

   

  © 2024 Umbra workshops - privacy
  Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit