Basisopleiding systemisch werk en familieopstellingen

Basisopleiding systemisch werk

achtdaagse opleiding over werken met familieopstellingen         

Elke toekomstige uitdaging zal zowel inherent systemisch als diep persoonlijk zijn.
Joseph Jaworski 

Mensen, relaties, lichamen, organisaties, culturen en volken zijn bewegende systemen: velden die resoneren op oude, vaak onzichtbare melodieën.
Tijdens deze acht dagen leer je je de finesses van systemische wetten en basisdynamieken eigen maken. Je leert gelaagd kijken naar de wijze waarop jij en anderen deel uitmaken van grotere tableaus, hoe jij en anderen in systemen ademen en leven.  

Elk systeem heeft een eigen geheugen. In dat geheugen liggen informatie, kennis en hulpbronnen opgeslagen, samen met verstrikkingen en verslavingen, uitsluitingen en allergieën.

Elke familie, groep of cultuur heeft een eigen groepsgeweten, een innerlijk parlement waarin de stemmen van de voorouders klinken. Deze stemmen werken als een immuunsysteem, ze bepalen wat eigen is en wat vreemd, wie erbij hoort en wie niet. Om het ‘geheugen’ van een systeem op het spoor te komen leer je tijdens deze training werken met genogrammen. Je leert luisteren naar de verschillende stemmen en loyaliteiten in een systeem, ‘de krekels in de ziel’.

Aangezien we tot diverse systemen behoren, zijn we meervoudig geworteld en ontwikkelen we ‘brede’ identiteiten. Leven betekent: steeds complexer worden. Wanneer conflicterende stemmen in onszelf met elkaar botsen, stagneren we en spreken we in systemische termen over ‘verstrengelingen’.

Je verwerft doorgedreven inzicht in de diepe loyaliteit van mensen aan hun systemen van herkomst, aan de hulpbronnen, stressoren en trauma’s die in deze velden verborgen liggen en een ingrijpend effect sorteren op hun gedrag en overtuigingen.

Je verwerft grotere zorgvuldigheid in het open leggen van oude imprints en vaardigheden om stroming te brengen in onafgemaakte, gestolde bewegingen.

Plekbesef is een belangrijk systemisch ordeningsprincipe: het uitgangspunt dat ieder een onvervreemdbare plek heeft in een familiesysteem: ‘de heilige vierkante meter’ onder je voeten. Je leert werken met de systemische ordening dat ieder het recht heeft erbij te horen en de plicht anderen erbij te laten horen. Je leert vormen van plekverlies en plekverwarring waar te nemen.

Systemisch werk gaat allereerst niet om weten maar om waarnemen en navigeren. Het is gericht op het creëren van een bedding zodat je kunt in- en uitzoomen op tekens en signalen die vanzelf gaan spreken.
Je verfijnt je vermogen om symptomen, lichamen, mensen en culturen te lezen en te volgen. Je leert luisteren naar je van-zelf-sprekende lichaam. Je leert omgaan met en blijven staan in niet-weten.

Je ontdekt hoe kleine, schijnbaar eenvoudige bewegingen en achteloze gebaren grote golven kunnen teweeg brengen in de bedding van waaruit mensen hun leven opbouwen.

Je leert de basisprincipes en -vaardigheden van opstellingenwerk. Je kan veel oefenen met vloerankers, in- en uitzoomen, adem- en taalpatronen, intuïtie en body reading.

Voor wie?

Als je met mensen werkt, ben je van harte welkom.
Dit opleidingstraject is gericht naar psychotherapeuten, leidinggevenden, leraren, coaches, ondernemers, hulpverleners…
In systemisch werk is je eigen gewaarzijn een belangrijk professioneel instrument. Daarom doorloop je in deze opleiding ook een intensief persoonlijk proces.
Wie deze opleiding voornamelijk voor zichzelf en de eigen persoonlijke groei wil volgen, kan na overleg, onder bepaalde voorwaarden, deelnemen.

Wanneer?

woensdag 4 januari 2023
woensdag 25 januari 2023
woensdag 15 februari 2023
woensdag 8 maart 2023
woensdag 29 maart 2023
woensdag 26 april 2023
woensdag 24 mei 2023
woensdag 14 juni 2023
telkens van 14 tot 21 u.

Plaats
Aalst – Moorsel

Begeleiding
Herman Cools

Prijs

– Voor particulieren: 1500 euro (btw inclusief)
Koffie, thee en licht avondmaal zijn inbegrepen.

Inschrijven kan door een voorschot van 300 euro over te maken.

Bij annulering langer dan een maand voor de opleiding worden 30 euro administratiekosten aangerekend. Bij annulering minder dan 3 weken voor de opleiding wordt het voorschot niet terugbetaald.

Ons rekeningnummer:
IBAN: BE22 8601 0572 6847
BIC: NICA BE BB  Uw naam (verplicht)

  Uw straat+nr (verplicht)

  Uw postcode (verplicht)

  Uw stad/gemeente (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw telefoonnummer (verplicht)

  Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit