Magie op de drempel

Magie op de drempel

achtdaagse opleiding over systemisch werken in individuele begeleiding   

You can’t send a kiss by messenger.
Han de Wit

Deze opleiding staat in het teken van de wonderlijke magie van ontmoeten.
In de letterlijke betekenis is ontmoeten een ‘negatieve’ bekwaamheid: je ontdoen van moeten.
Voor ieder mensenberoep geldt: zonder ontmoeting, geen betekenis.
Zonder aanwezigheid, aandacht en een goed beheer van grenzen, geen wonder.

Wat de methode betreft, richt dit leertraject zich op professionals die met opstellingen willen leren werken in één-op-één-settings, m.a.w. zonder representanten.

Ontmoeten gebeurt in het boeiende en complexe grensgebied tussen jezelf en de ander. Tijdens dit leertraject laten we ons gidsen door het beeld van de drempel als oersymbool voor de transitieruimte die jij in je werk wilt creëren.

De drempel is het archetype voor de plek vóór jouw deur, de plaats waar binnen- en buitenwereld elkaar aanraken.
Drempels zijn vaak broei- en broedplaatsen met grote lading. Er gebeurt veel: mensen komen en gaan, verwelkomen en nemen afscheid, laden en lossen, vaak razendsnel.
Soms zijn drempels oorden van vreugdevolle begroeting en heerlijk contact, dan weer van druk verkeer, botsingen, oorlogen…

Tijdens deze opleiding leer je scherp kijken naar hoe je aanwezig bent op de drempel tussen jou en je cliënten. Er is ruimte om storingen en ruis op de contactgrens mild en nieuwsgierig te verkennen: trancepatronen – hoe jij of je cliënt wegtrekt uit de ontmoeting – , pantsering, afweermechanismen…

Ontmoeten – je ontdoen van moeten – is zowel een kunde als een kunst.
Tijdens dit leerproces krijg je, via de spiegels die je groepsgenoten voor je worden, oog voor de structuur achter jouw magie van ontmoeten: hoe jij instinctief en intuïtief resoneert en aanwezig ‘wordt’, wat het van je vraagt om een ander aan te nemen, hoe je oordelen leert waarnemen en opschorten, hoe je grenzen reguleert.

Grensdynamieken en grensregulering vormen een wezenlijk onderdeel van deze training. Je leert tijdens deze dagen hoe jij jij je eigen grenzen en die van anderen ervaart, welke systemische stress je hierbij met je mee draagt, en hoe je beschadigde grenzen verzorgt, versterkt en mogelijk herstelt.

Meer specifiek komen volgende concepten en vaardigheden aan bod:

– De basisprincipes van opstellingenwerk in de setting van één-op-één-begeleiding
Je kan veel oefenen met systemische basisthema’s: loyaliteit, in- en uitsluiting, balans tussen geven en nemen, plekbesef en ordening in systemen, geheugen en bestemming…
Je leert werken met imaginatietechnieken, vloerankers, tafelopstellingen, taalpatronen, multitracking en lichaamswaarneming.
Je krijgt ook specifieke feedback van je groepsgenoten en van de trainer.

– Werken met kleine bewegingen
Opstellingen in de één-op-één-setting hebben het voordeel dat je als begeleider preciezer kunt afstemmen op je cliënt, dat je nauwkeuriger kunt intunen op imprints en grenzen en je interventies dus beter kunt doseren.
Je ontdekt hoe kleine, schijnbaar eenvoudige bewegingen grote golven kunnen teweeg brengen in de bedding van waaruit mensen hun leven opbouwen.

– De onmiddellijkheid van de ontmoeting als hefboom voor transformatie
Je verwerft doorgedreven inzicht in de diepe loyaliteit van mensen aan hun systeem van herkomst, aan de hulpbronnen, stressoren en trauma’s die in deze velden verborgen liggen en een ingrijpend effect sorteren op hun gedrag en overtuigingen.
Je ontwikkelt grotere zorgvuldigheid in het open leggen van imprints en vaardigheden om stroming te brengen in onafgemaakte, gestolde bewegingen.

– Primaat van de tegenoverdracht
Wie met mensen werkt, is zelf ook steeds het geding. Ook als begeleider herhaal je oude patronen.
Je verwerft soepelheid in het leren hanteren van triggers van tegenoverdracht en overdracht: leren kennen, erkennen en herkennen van ladingen en loyaliteiten die jij als begeleider meedraagt in je begeleidingswerk, en in tweede instantie van die van je cliënten.

– Aanwezigheid en trance
Trance – verdwijnen uit het hier en nu – is een fenomeen dat zich op de contactgrens manifesteert. Trance heeft een dubbel gezicht: mensen kunnen zowel fragmenteren als verstarren.
Je leert subtiel waarnemen:
hoe jij en mensen met wie je werkt vertrekken uit het lijfelijke hier en nu;
hoe deze verdwijnpunten precies de toegangspoort vormen voor helende bewegingen, voor een terugkeer naar het eigen lichaam en het drempelgebied van de ontmoeting.

Voor wie?
Als je met mensen werkt, ben je van harte welkom.
Dit opleidingstraject is gericht naar psychotherapeuten, leidinggevenden, leraren, coaches, ondernemers, hulpverleners…
In systemisch werk is je eigen gewaarzijn een belangrijk professioneel instrument. Daarom doorloop je in deze opleiding ook een intensief persoonlijk proces.
Wie deze opleiding voornamelijk voor zichzelf en de eigen persoonlijke groei wil volgen, kan na overleg, onder bepaalde voorwaarden, deelnemen.

Wanneer?
vrijdag 2 februari 2024
zaterdag 3 februari 2024
vrijdag 8 maart 2024
zaterdag 9 maart 2024
vrijdag 19 april 2024
zaterdag 20 april 2024
vrijdag 24 mei 2024
zaterdag 25 mei 2024
telkens van 10 tot 17u.

Plaats
Antwerpen – Deurne

Begeleiding
Herman Cools

Prijs

– Particulieren: 1500 euro (btw inclusief)
– Btw-houders en bedrijven: 1815 euro (btw inclusief)

Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.

Inschrijven kan door een voorschot van 400 euro over te maken.

Bij annulering langer dan een maand voor de opleiding worden 40 euro administratiekosten aangerekend. Bij annulering minder dan 3 weken voor de opleiding wordt het voorschot niet terugbetaald.

Ons rekeningnummer:
IBAN: BE22 8601 0572 6847
BIC: NICA BE BB  Uw naam (verplicht)

  Uw straat+nr (verplicht)

  Uw postcode (verplicht)

  Uw stad/gemeente (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw telefoonnummer (verplicht)

  Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit