Stoute schoenen

Stoute schoenen

achtdaagse opleiding over systemisch werken vanuit geboortemetaforen
Hoe nieuwheid in de wereld brengen? 

Een hulpeloos gebaar bewaart storend een spoor van gedwarsboomd leven.
Theodor Adorno  

Deze opleiding vertrekt vanuit zwangerschapsmetaforen en geboortesymboliek.
In de Oudheid stelde Socrates dat een goede begeleider als een vroedvrouw te werk dient te gaan: oog hebben voor datgene waarvan mensen ‘zwanger’ zijn en hen bijstaan om hun originele waarheid ter wereld te brengen.
Hannah Arendt verbeeldde eeuwen later het menselijk bestaan als een aaneenschakeling van geboortes. Volgens haar is de fundamentele levensvraag niet hoe we ons voorbereiden op de dood, maar wel hoe we de moed verwerven om telkens nieuw voor de dag te komen. We zijn niet alleen sterfelijk, maar vooral ‘geboortelijk’: in staat om opwindende verrassing in de wereld te brengen. Beginnen, opnieuw beginnen, verder reiken dan onszelf vormen de hoogste vermogens van de mens.

De training is dus bedoeld voor ieder – ‘vroede’ (wijze) vrouwen en mannen – die slapende toekomst in zichzelf willen wekken en anderen willen vergezellen bij hun tocht langs nog niet geleefde mogelijkheden. 

Krachten van gisteren en impulsen van morgen   

We worden geboren als nieuwkomers in een wereld die al vóór ons bestond. Eigen aan mensen is dat ze diep loyaal zijn aan de ingewikkelde werelden waaruit ze voortkomen. Maar even eigen aan het leven is dat het niet binnen vertrouwde grenzen blijft, het wil over muren klimmen, overstromen, uitbreken uit de gevangenissen van gisteren, nieuwe vormen aannemen, transcenderen.
Ons lichaam is hierbij de herberg – soms het slagveld – waar krachten van gisteren en impulsen van morgen op elkaar inwerken, inbeuken, dansen en versmelten.   

Tijdens deze achtdaagse stap je naar voren. Je wordt uitgedaagd om op een verse manier je oude patronen te herhalen, zodat je ze kunt onderzoeken, er kracht uit puren en er tegelijk vrijer van worden. 
Je gaat staan voor jouw nog niet gemanifesteerde originaliteit. Je gooit kiezelsteentjes tegen lang gesloten vensters. Je duwt tegen nooit eerder geopende deuren. Wanneer je wankelt en valt, sta je weer op. Je loopt kamers in jezelf binnen waar je nog nooit vertoefde. 

Bevrijdingskunde    

Toekomst baren is een veeleisend ambacht. Niet het pad van de dodelijke herhaling lopen, maar lef en stoutmoedigheid ontwikkelen om jezelf opnieuw uit te vinden en nog onverkende horizonten open te trekken. Om met Hannah Arendt te spreken: ‘de dodenmars onderbreken en iets nieuws beginnen.’

Tijdens de opleiding ga je intens aan de slag met je biografie. Je focust op uitdagingen die je wil aangaan of die zich aan je opdringen. Je leert de kracht van intentie kennen.    

Je onderzoekt gegevens over je conceptie, details over je fysieke geboorte. Je staat stil bij je ‘eerste keren’: je eerste stapjes, je eerste liefde, je eerste droom, je eerste bedrog…  
Je scant de keuzes die je maakt(e): hoe je knopen doorhakt(e), kluwen ontwarde, gedwarsboomde dromen weer vrij maakt(e). Gestaag breng je je heel eigen creatiespiralen en geboortedynamieken en creatiespiralen in beeld. 

De engel in de steen waarnemen   

Verloskunde is een métier. Het vraagt, zoals Michelangelo opperde, dat je ‘marmer leert lezen’: in de stenen die je bewerkt ‘gevangen engelen’ leren zien om hen vervolgens te bevrijden door al wat overbodig is weg te halen.
De training richt zich niet alleen naar mensen die nieuwe uitdagingen voor zichzelf preciezer willen leren aansturen, maar evenzeer naar hen die hun transformatiekunde willen verfijnen: leidinggevenden, leraren, psychotherapeuten, coaches – levenskunstenaars  allerhande die ‘gevangen engelen’ in zeer diverse situaties of (begeleidings)contexten willen vrij maken.

Tijdens de opleiding leer je nauwkeuriger te luisteren naar het huilen van vergeten of gedwarsboomde mogelijkheden in jezelf, anderen en de wereld.
Je verdiept je scheppingskracht en onderzoekt de seizoenen van de creativiteit: conceptie, ontkieming, rijping en voltooiing.
Je krijgt oog voor verrassingen, stagnatie, daadkracht, ritme en momentum.    

Je leert wachten en doorpakken.  
Contractie en uitstoting leer je kennen als tegenovergestelde bevrijdingsvaardigheden die kunnen leren samenwerken en geboorte bewerkstelligen.  

Wanneer?

vrijdag 7 februari 2025
zaterdag 8 februari 2025
vrijdag 7 maart 2025
zaterdag 8 maart 2025
vrijdag 4 april 2025
zaterdag 5 april 2025
vrijdag 9 mei 2025
zaterdag 10 mei 2025
telkens van 10 tot 17u.

Plaats
Antwerpen – Deurne

Begeleiding
Herman Cools

Prijs

– Voor particulieren: 1600 euro (btw inclusief)
– Voor btw-houders en bedrijven:  1935 euro (btw inclusief)
Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.

Inschrijven kan door een voorschot van 400 euro over te maken.

Bij annulering langer dan een maand voor de opleiding worden 50 euro administratiekosten aangerekend. Bij annulering minder dan 3 weken voor de opleiding wordt het voorschot niet terugbetaald.

Ons rekeningnummer:
IBAN: BE22 8601 0572 6847
BIC: NICA BE BB  Uw naam (verplicht)

  Uw straat+nr (verplicht)

  Uw postcode (verplicht)

  Uw stad/gemeente (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw telefoonnummer (verplicht)

  Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit