Het kleine sterven

Het kleine sterven

achtdaagse opleiding over systemisch werken met dood, eindigheid en verlies        

Zonder innerlijke relatie tot de dood
geen muziek.
Dorothee Sölle

Onze cultuur heeft de kunst van het sterven verleerd.
In tijden waarin the sky the limit is, weten we geen raad met de draden van stagnatie en beperking die door elk leven lopen. Dood en verlies bufferen we met ontkenning en sterke weerstanden.  

Deze opleiding staat in het teken van de praxis die in mystieke tradities ‘de kleine dood’ genoemd wordt:  sterven vóór we sterven.
Rainer Maria Rilke noemde deze kunde ‘het afscheid vóór zijn’, rijpen voor de grote dood die we in ons meedragen.

Weten om te gaan met eindigheid en verlies is een essentieel en delicaat onderdeel van begeleidingswerk. wie met met mensen werkt moet vertrouwd worden met the art of dying, of het nu om het kleine, dagelijkse sterven gaat, of het Grote Uiterste op het eind van een mensenleven.

Ervaringen met verlies en rouw zijn ingrijpend. Waar de dood verschijnt, staan alle cellen van ons systeem en ons lichaam wijd open. Ontnuchterd en verbijsterd kijken we vaak toe hoe Thanatos de levensboom snoeit. Waar kostbare mensen en dingen ons uit handen vallen, komen al onze onafgemaakte bewegingen – als een open zenuw – bloot te liggen, alle gemis van ooit.
Tegelijk weten we instinctief dat confrontatie met onze eindigheid een toegangspoort naar het hart van het leven is, een razendsnelle weg naar wat er echt toe doet. De aanwezigheid van de dood vermag het om het leven springlevend te maken.

Tijdens dit traject verkennen en verdiepen we de fundamenten van rouwexpertise en onze competentie in omgaan met eindigheid. We zoeken sterke beelden voor de dood en eindigheid.
Als uitgangspunt nemen we de gedachte dat rouwen het vermogen is om een arm te leggen rond een ontroostbare plek.

Specifiek komen volgende concepten en vaardigheden aan bod:

Een bedding voor weerloosheid creëren 
Elkeen die iets of iemand verloren heeft, kent een lege plek van binnen die op geen enkele manier opgevuld kan worden: een gat in het hart, een wond in de ziel. Troost die de lacune wil vullen is geen troost, maar aanmatigende almacht.
Werken met rauwe rouw vergt schroom en verdraagt alleen kwetsbare aanwezigheid. ‘Wat niet kan worden geheeld, moet worden gestreeld,’ dichtte Joost van den Vondel. Het vraagt je bereidheid om wanhoop en ontwrichting te ontmoeten, ontroostbaarheid onder ogen te zien, er getuige van te zijn en je er zacht door te laten aanraken.

‘Het kleine sterven’ leren  
In het dagelijks leven is Thanatos de basale energie die leven en samenleven dient door te snoeien en te scheuren, door weg te branden en te vernietigen.
Je leert het kleine sterven herkennen in diverse contexten en biografische kruispunten: zowel bij spelingen van het lot, ouder worden, rampen, als bij geboortes, zelfgekozen veranderingen, liefde…  
Je staat stil bij de oeroude praxis van monniken: je oefent met de kracht van offeren, minimalisme en eenvoud. Je speelt warm en verbonden met de gedachte dat elke dag je laatste kan zijn…  

Aarden in rituelen   
De intense indruk die de dood maakt vraagt om krachtige uitdrukking. Een schreeuw dient geschreeuwd te worden. Verhalen dienen verteld te worden, kostbare persoonlijke mythen gekoesterd.
Je groeit in ritueel bewustzijn. Je leert werken met beweging, met de schreeuw, met zuchten en lamenteren. Met dodendansen ook, en met humor.  

Herinneren: leven met de doden
Intense rouw getuigt van grote liefde. Rouw is de keerzijde van gezonde en veilige hechting aan mensen, dieren, dingen, plekken of idealen.
We staan stil bij hoe sterk we met de doden verweven zijn. We laten ons hierbij inspireren door hoe oude volken hun banden met voorouders vorm gaven. 
Je zoekt naar zeer persoonlijke manieren om verloren liefdes die in ontroostbare en kostbare leegtes in jezelf wonen te eren.  

Voor wie?

Als je met mensen werkt, ben je van harte welkom.
Dit opleidingstraject is gericht naar psychotherapeuten, leidinggevenden, leraren, coaches, ondernemers, hulpverleners…
In systemisch werk is je eigen gewaarzijn een belangrijk professioneel instrument. Daarom doorloop je in deze opleiding ook een intensief persoonlijk proces.
Wie deze opleiding voornamelijk voor zichzelf en de eigen persoonlijke groei wil volgen, kan na overleg, onder bepaalde voorwaarden, deelnemen.

Wanneer?

vrijdag 4 november 2022
zaterdag 5 november 2022
vrijdag 2 december 2022
zaterdag 3 december 2022
vrijdag 13 januari 2023
zaterdag 14 januari 2023
vrijdag 10 februari 2023
zaterdag 11 februari 2023
telkens van 10 tot 17u.

Plaats
Antwerpen – Deurne

Begeleiding
Herman Cools

Prijs

– Voor particulieren: 1400 euro (btw inclusief)
– Voor btw-houders en bedrijven: 1695 euro (btw inclusief)
Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.

Inschrijven kan door een voorschot van 400 euro over te maken.

Bij annulering langer dan een maand voor de opleiding worden 30 euro administratiekosten aangerekend. Bij annulering minder dan 3 weken voor de opleiding wordt het voorschot niet terugbetaald.

Ons rekeningnummer:
IBAN: BE22 8601 0572 6847
BIC: NICA BE BB  Uw naam (verplicht)

  Uw straat+nr (verplicht)

  Uw postcode (verplicht)

  Uw stad/gemeente (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw telefoonnummer (verplicht)

  Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit


  In levenden lijve

  In levenden lijve

  achtdaagse opleiding over systemisch werken met taal en transitie      

  Zeg wat het vuur aarzelt te zeggen. 
  René Char 

  In dit leerproces verbeelden we de wereld als een mysterieus boek en mensen als hiërogliefen. Om ze te kunnen lezen gebruiken we taal en taalpatronen.
  Met gevoelige vingertoppen langs de contouren van deze tijd en het leven leren glijden, dat is de insteek van dit opleidingstraject. Het is bedoeld voor al wie mensen, gebeurtenissen, lichamen en werelden nauwkeuriger wil leren lezen.

  Voor wie met mensen in transformatieprocessen werkt, is ‘spreken’ een onmisbare hefboom. Met taal kan je tekens van verwonding scannen en hulpbronnen binnensmokkelen in beschadigde of gevaarlijke situaties.
  Sterke woorden kunnen mensen in lichterlaaie zetten. Ze kunnen donkere nachten onthullen of omhullen, een arm rond een ontroostbare plek leggen, stroming in een gestagneerd landschap brengen, een geboorte inleiden, een revolutie aansteken.

  In levenden lijve’ is een onorthodox, zinnelijk en uitdagend leertraject waarbij je kan sudderen en brouwen in de toverketel die taal is.
  Poëzie staat er centraal. Met poëzie bedoelen we in dit verband onze eerste taal die we ‘van zelf’ spraken in de moederschoot en die nog in onze wilde dromen slaapt. Tijdens deze training neem je waar hoe je met je handen en voeten ‘van zelf’ spreekt, hoe je zegt, zingt en zwijgt met lijf en leden.
  Je verkent oude en nieuwe toegangen naar de oerpoëzie die nog in je botten zit. Vanuit deze bron kan je transitieprocessen aansturen en kleine, heel eigen antwoorden geven op collectieve onttovering en banalisering.

  Meer specifiek komen volgende concepten en vaardigheden aan bod:

  Taalpatronen 
  Uiteenlopende taalpatronen kan je onder de loep nemen: die van de markt en de bruidskamer, van de dromers en de doeners, de inquisitie en de ketters, de nieuwsbulletins en de kunstenaars.
  Je verkent de kracht van jouw specifieke taalpatronen, hoe je op heel eigen wijze geluid en betekenissen mengt. 
  Je onderzoekt wat je doet met woorden – persoonlijk en professioneel: hoe je vervormt, veralgemeent, weglaat… Vervolgens stel je vast wat de woorden met jou en je omgeving doen. Je oefent met potenties die je (nog) niet gebruikt.

  Lijftaal en somatisch communiceren 
  Wat we belichamen is veel sterker dan wat we zeggen. Daarom gaat de aandacht tijdens dit traject vaak naar body-to-body-language. De coronacrisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe onvervangbaar ‘live’ contacten zijn, en hoe belangrijk voor ons welzijn.
  Je leert prikkels en signalen van spierpantsers, zenuwbanen, ademritmes en lichaamshoudingen (h)erkennen, scannen en volgen, hoe ze een taal spreken die niet in de verbale orde ligt. 
  Je leert je erop af te stemmen, ermee te resoneren en communiceren. In levenden lijve ontmoet je lijfelijk leven.

  Metaforen en symbolen als tovermateriaal
  Een metafoor is letterlijk een transportmiddel, een instrument waarmee je iets van één specifieke plek naar een andere brengt. Een metafoor legt een brug aan tussen ‘hier en nu’ en ‘daar en ginds’.
  Tijdens dit opleidingstraject ervaar je de transformatiekracht van metaforen: wat voor krachtige ‘influencers’ ze zijn, hoe ze op diverse lagen in jezelf en je omgeving kunnen inwerken (multitracking) en hoe ze werelden weten te verbinden.

  Poëzie-opstellingen
  We volgen een oude sjamanistische intuïtie die zegt dat er in de onderstroom van ons leven – in duistere onderwerelden – poëzie op te halen is die onze verkommerde steden kan inspireren en weer tot leven wekken. 
  Je onderzoekt hoe jij je verhoudt tot de onderstromen in je leven en samenleven. Je kan hierbij je verbeelding en je verlangen naar genezende schoonheid voluit volgen. 
  Je leert kleine bewegingen en krachtige woorden binnen te smokkelen in je dagelijks leven en dat van anderen. 
  Je laat een specifieke levensvraag botsen en resoneren met een zorgvuldig uitgekozen gedicht. 

  Tussen de plooien van zwijgen en zeggen in 
  ‘Het gaat er niet om te zwijgen of te spreken, maar om tussen woord en stilte iets vrij te maken,’ zegt de Argentijnse dichter Roberto Juarroz. Deze intuïtie is goud voor al wie transitieprocessen begeleidt.
  Je staat stil bij hoe gebonden je spreken en zwijgen is aan je geschiedenis en je plaats van herkomst. Je betast beladen en belast(end) zwijgen en spreken in familiesystemen en professionele situaties, in organisaties en maatschappelijke knelpunten. 
  Je neemt waar hoe je stem ruimtes kan vullen en hoe je haar kunt laten opklinken. Verwonderd stel je vast hoe iets uit je binnenwereld voluit tot leven komt wanneer het je verlaat. Tegelijk kan je de magie van krachtig zwijgen ervaren, hoe expressief en veelzeggend stilte kan zijn. 

  Wanneer?

  vrijdag 20 mei 2022
  zaterdag 21 mei 2022
  vrijdag 24 juni 2022
  zaterdag 25 juni 2022
  vrijdag 2 september 2022
  zaterdag 3 september 2022
  vrijdag 30 september 2022
  zaterdag 1 oktober 2022
  telkens van 10 tot 17u.

  Plaats
  Antwerpen – Deurne

  Begeleiding
  Herman Cools

  Prijs

  – Voor particulieren: 1400 euro (btw inclusief)
  – Voor btw-houders en bedrijven: 1695 euro (btw inclusief)
  Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.

  Inschrijven kan door een voorschot van 400 euro over te maken.

  Bij annulering langer dan een maand voor de opleiding worden 30 euro administratiekosten aangerekend. Bij annulering minder dan 3 weken voor de opleiding wordt het voorschot niet terugbetaald.

  Ons rekeningnummer:
  IBAN: BE22 8601 0572 6847
  BIC: NICA BE BB   Uw naam (verplicht)

   Uw straat+nr (verplicht)

   Uw postcode (verplicht)

   Uw stad/gemeente (verplicht)

   Uw email (verplicht)

   Uw telefoonnummer (verplicht)

   Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit


   Morsen met licht

   Morsen met licht 

   systemisch werken met zin geven en betekenis krijgen    

   Je naam is een tent waarin je schuilt
   en een schil waarin je rijpt.
   Henk van der Waal

   Als je met mensen op identiteitsniveau werkt, stoot je onvermijdelijk op brandende vragen over leven, geboorte en dood. Ervaringen met schoonheid, agressie, liefde, falen, verlangen… kunnen je brutaal bij verstomming of siddering brengen, of je verrassend binnenleiden in velden van verwondering en dankbaarheid.
   Volgens oude verhalen bevind je je – bij deze combinatie van huivering en fascinatie – op ‘heilige grond’, dat wil zeggen: in het hart van diepe mysteries.

   Deze achtdaagse opleiding focust op het aanscherpen van je vermogen om met zingevingsthema’s om te gaan. Je leert gelaagd kijken naar hoe jij en anderen omgaan met prangende existentiële vragen, aan de hand van het systemisch perspectief dat mensen aparte entiteiten vormen die tegelijk deel uit maken van grotere gehelen.

   – Als autonoom ademende gehelen, geworteld in de grond onder onze voeten, zijn we in staat om betekenis te creëren door kaders rondom onze ervaringen te weven. Tijdens het leertraject focus je op zingeving als kunde: hoe mensen via observeren, coderen, imiteren en toe-eigenen hun eigen zingevingspatronen ontwerpen.

   – Als deel van grotere gehelen zijn we evenwel ook in staat om ons te voeden met betekenissen die we ontvangen. Dit aannemen van betekenis is eerder een kunst van afstemmen dan van ontwerpen. Het is toelaten van disclosure: letterlijk ont-sluiten van wat diep ingevouwen sluimert in mensen, als in een cocon.
   Omdat deze manier van zin verwerven een uiterst kwetsbaar proces is, vraagt dit van jou als begeleider een houding van sensitiviteit, nederigheid en overgave.

   ‘Op de vraag naar de zin van het leven, antwoordt ieder mens met zijn levensloop.’ Met deze beroemd geworden uitspraak herinnert György Konrád er aan dat betekenis alleen maar geoogst kan worden via gestaag bewegen met lijf en leden, met handen en voeten. Waarheid wordt niet in het hoofd maar in de onderbuik bereid.
   Daarom cirkelen we tijdens de opleiding rond het resonerend veld dat ons lichaam is. We verbinden zin opnieuw met zintuiglijkheid en zinnelijkheid.

   Meer specifiek komen volgende concepten en vaardigheden aan bod:

   Geschoolde onwetendheid
   In de tovercirkel van niet-weten leer je oefenen met ‘negatieve bekwaamheid’ en ‘handelen door niet te handelen’; je leert werken met wat er niet is, met stiltes, paradoxen en de aandrang van het (nog) niet geleefde leven.

   De mens als symbooldier met een verhalenbrein
   Je leert de dubbele vaardigheid om te associëren en te disidentificeren, allebei onmisbare instrumenten voor verwondering en ontroering.

   Holtes en voltes: het alfabet van genade
   Je verwerft de kunde om schittering op te merken en aan te nemen in de onvolmaakte schoonheid van je wilde lijf en je heidense natuur, in schaduwwerk en in donkere nachten.

   Tradities als vijvers van verbeelding
   Fragmenten uit wijsheidstradities, religies en mythen leer je ontmantelen tot op hun mystieke kern, en de transformerende principes die erin verscholen liggen leer je opgraven en vertolken in een postmoderne taal en praxis.

   Een technologie van het sacrale
   Je leert vaardigheden om inspiratie vanuit jouw DNA vorm te geven, vanuit doorleefde ervaring en concrete oefening.

   Voor wie?

   Als je met mensen werkt, ben je van harte welkom.
   Dit opleidingstraject is gericht op professionals – psychotherapeuten, leidinggevenden, leraren, coaches, ondernemers, kunstenaars, hulpverleners – die werken op het snijpunt van heling, (zelf)ontwikkeling en bezieling.
   In systemisch werk is je eigen gewaarzijn een belangrijk professioneel instrument. Daarom doorloop je in deze opleiding ook een intensief persoonlijk proces.
   Respect voor diverse levensbeschouwingen en religies is een basisvoorwaarde.
   Wie deze opleiding voornamelijk voor zichzelf en de eigen persoonlijke groei wil volgen, kan na overleg, onder bepaalde voorwaarden, deelnemen.

    Wanneer?

   Data
   vrijdag 16 september 2022
   zaterdag 17 september 2022 
   vrijdag 21 oktober 2022
   zaterdag 22 oktober 2022  
   vrijdag 11 november 2022 
   zaterdag 12 november 2022   
   vrijdag 9 december 2022
   zaterdag 10 december 2022 
   telkens van 10 tot 17u.

   Plaats
   Deurne (Antwerpen)

   Begeleiding
   Herman Cools

   Prijs

   – Voor particulieren: 1400 euro (btw inclusief)
   – Voor btw-houders en bedrijven: 1695 euro (btw inclusief)
   Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.

   Inschrijven kan door een voorschot van 400 euro over te maken. Bij annulering langer dan een maand voor de opleiding worden 30 euro administratiekosten aangerekend. Bij annulering minder dan 3 weken voor de opleiding wordt het voorschot niet terugbetaald.
   Ons rekeningnummer:
   IBAN: BE22 8601 0572 6847
   BIC: NICA BEBB    Uw naam (verplicht)

    Uw straat+nr (verplicht)

    Uw postcode (verplicht)

    Uw stad/gemeente (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Uw telefoonnummer (verplicht)

     

    Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit


    Mannengroep

    Mannengroep

    zeven avonden (19.30 – 22u.) en één dag (van 10 – 17u.)   

    Jongens kunnen alleen van vaders leren op welke frequentie een mannelijk lijf vibreert.
    Alleen van andere mannen kunnen zij het lied leren
    dat volwassen mannelijke cellen zingen
    en hoe rauw, eenzaam, moedig, gracieus en half schaamtevol
    mannelijke atomen dansen.
    Naar Robert Bly 

    Een supportgroep voor mannen, welke ook je seksuele voorkeur is.
    Een mannengroep om te ervaren dat je steun kunt vinden bij je eigen seksegenoten.
    Een groep om emotioneel veilige banden met andere mannen te smeden.
    Een mannengroep waarin anderen verrassende en ontroerende spiegels voor je kunnen worden.

    Er wordt gewerkt met deelrondes, (familie)opstellingen, adem, beweging, rituelen, poëzie en verhalen.  Afhankelijk van wat belangrijk voor je is, kunnen volgende thema’s aan bod komen:

    Jij en je lichaam   
    zelfbeeld, zelfervaring, gezondheid, ziekte, kracht, geweld, grenzen…

    De eigenheid van mannelijke seksualiteit  
    Genieten, begeerte, schaamteloosheid, prestatiedrang en verkramping, verslaving, verbinding met je hart…

    De afdrukken, sporen en krassen van moeders, vaders en opvoeders in je karakter  
    Wat ons gemaakt heeft tot wie we zijn: hulpbronnen en trauma’s…

    Emoties en intimiteit
    Relaties, hechting, bindings- en verlatingsangst, zwijgen en spreken, verbinding

    Hoe jezelf manifesteren in de wereld? 
    De betekenis van werk, succes, faalangst, geld, macht, expressie, machteloosheid, daadkracht…

    De relatie met jezelf   
    Zelfwaardering, kritische stemmen en sabotagemechanismen, innerlijke dialogen, leren waarnemen van je innerlijke wereld, je dromen en je ontgoochelingen…

    Betekenis 
    Zingeving, bitterheid, levensvreugde, wanhoop, dood en rouw…

    Mannelijke vriendschappen    
    Behoefte aan ervaarbaar broederschap, mannelijke solidariteit, vriendschap…

    Deze groep komt gedurende een jaar op regelmatige basis samen: zeven avonden en één volledige dag.

    Een voorafgaand gesprek is mogelijk.

    Wanneer?
    Start: dinsdagavond 13 september 2022  

    Plaats
    Antwerpen (Deurne)

    Begeleiding
    Herman Cools

    Prijs  
    Voor particulieren: 440 euro 
    Voor btw-houders en bedrijven: 533 euro
    Koffie, thee en dranken zijn inbegrepen. 

    Ons rekeningnummer:
    IBAN: BE22 8601 0572 6847
    BIC: SPAABE 22     Uw naam (verplicht)

     Uw straat+nr (verplicht)

     Uw postcode (verplicht)

     Uw stad/gemeente (verplicht)

     Uw email (verplicht)

     Uw telefoonnummer (verplicht)

      

     Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit


     Supervisiegroep

     Supervisiegroep

     Het ambacht van de meester
     dat is
     in een smeltkroes van ontmoeting
     weet hebben van vloeibare metalen.

     Tussen jou en mij een smidse.
     Jij smeedt het ijzer terwijl ik heet ben.
     De ertsen gloeien.
     Ik vergeet of jij aambeeld dan wel hamer was.

     Wie zal er komen om ons onderricht te geven?
     Wie smelt er en wie wordt gesmolten?

     Herman Cools  

     Deze groep is bedoeld voor mannen en vrouwen die op professionele basis met mensen werken:
     psychotherapeuten, coaches, trainers, leidinggevenden.
     De groep bestaat uit maximum acht deelnemers.

     De focus ligt niet alleen op manieren om je professionele vaardigheden aan te scherpen,
     maar ook en vooral op wat het werken met mensen van je vraagt op identiteitsniveau.
     We werken met concrete casussen. Hierbij staan existentiële vragen centraal.
     – Wie ben jij als begeleider?
     – Wat bezielt jou?
     – Welke uitdagingen kloppen bij je aan de deur?
     – Hoe zet jij jezelf in als instrument?

     Thema’s die ter sprake kunnen komen:
     – verfijnen van je waarneming,
     – overdracht en tegenoverdracht,
     – Eros en Thanatos in de begeleiding,
     – trauma, holding en containment,
     – kader, contract, plekbesef,
     – vloeibare diagnostiek,
     – de potentie van onvolmaaktheid,
     – ….

     Wanneer? 

     Start nieuwe groep: maandag 28 februari 2022     
     De andere data worden op 28 februari in overleg bepaald. 

     Plaats
     Deurne – Antwerpen

     Begeleiding
     Herman Cools

     Prijs
     700 euro voor zes supervisiedagen van 10 tot 17u.

     Ons rekeningnummer:
     IBAN: BE22 8601 0572 6847
     BIC: SPAABE 22      Uw naam (verplicht)

      Uw straat+nr (verplicht)

      Uw postcode (verplicht)

      Uw stad/gemeente (verplicht)

      Uw email (verplicht)

      Uw telefoonnummer (verplicht)

       

      Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit