Stoute schoenen

Stoute schoenen

achtdaagse opleiding over systemisch werken vanuit geboortemetaforen
Hoe nieuwheid in de wereld brengen? 

Een hulpeloos gebaar bewaart storend een spoor van gedwarsboomd leven.
Theodor Adorno  

Deze opleiding vertrekt vanuit zwangerschapsmetaforen en geboortesymboliek.
In de Oudheid stelde Socrates dat een goede begeleider als een vroedvrouw te werk dient te gaan: oog hebben voor datgene waarvan mensen ‘zwanger’ zijn en hen bijstaan om hun originele waarheid ter wereld te brengen.
Hannah Arendt verbeeldde eeuwen later het menselijk bestaan als een aaneenschakeling van geboortes. Volgens haar is de fundamentele levensvraag niet hoe we ons voorbereiden op de dood, maar wel hoe we de moed verwerven om telkens nieuw voor de dag te komen. We zijn niet alleen sterfelijk, maar vooral ‘geboortelijk’: in staat om opwindende verrassing in de wereld te brengen. Beginnen, opnieuw beginnen, verder reiken dan onszelf vormen de hoogste vermogens van de mens.

De training is dus bedoeld voor ieder – ‘vroede’ (wijze) vrouwen en mannen – die slapende toekomst in zichzelf willen wekken en anderen willen vergezellen bij hun tocht langs nog niet geleefde mogelijkheden. 

Krachten van gisteren en impulsen van morgen   

We worden geboren als nieuwkomers in een wereld die al vóór ons bestond. Eigen aan mensen is dat ze diep loyaal zijn aan de ingewikkelde werelden waaruit ze voortkomen. Maar even eigen aan het leven is dat het niet binnen vertrouwde grenzen blijft, het wil over muren klimmen, overstromen, uitbreken uit de gevangenissen van gisteren, nieuwe vormen aannemen, transcenderen.
Ons lichaam is hierbij de herberg – soms het slagveld – waar krachten van gisteren en impulsen van morgen op elkaar inwerken, inbeuken, dansen en versmelten.   

Tijdens deze achtdaagse stap je naar voren. Je wordt uitgedaagd om op een verse manier je oude patronen te herhalen, zodat je ze kunt onderzoeken, er kracht uit puren en er tegelijk vrijer van worden. 
Je gaat staan voor jouw nog niet gemanifesteerde originaliteit. Je gooit kiezelsteentjes tegen lang gesloten vensters. Je duwt tegen nooit eerder geopende deuren. Wanneer je wankelt en valt, sta je weer op. Je loopt kamers in jezelf binnen waar je nog nooit vertoefde. 

Bevrijdingskunde    

Toekomst baren is een veeleisend ambacht. Niet het pad van de dodelijke herhaling lopen, maar lef en stoutmoedigheid ontwikkelen om jezelf opnieuw uit te vinden en nog onverkende horizonten open te trekken. Om met Hannah Arendt te spreken: ‘de dodenmars onderbreken en iets nieuws beginnen.’

Tijdens de opleiding ga je intens aan de slag met je biografie. Je focust op uitdagingen die je wil aangaan of die zich aan je opdringen. Je leert de kracht van intentie kennen.    

Je onderzoekt gegevens over je conceptie, details over je fysieke geboorte. Je staat stil bij je ‘eerste keren’: je eerste stapjes, je eerste liefde, je eerste droom, je eerste bedrog…  
Je scant de keuzes die je maakt(e): hoe je knopen doorhakt(e), kluwen ontwarde, gedwarsboomde dromen weer vrij maakt(e). Gestaag breng je je heel eigen creatiespiralen en geboortedynamieken en creatiespiralen in beeld. 

De engel in de steen waarnemen   

Verloskunde is een métier. Het vraagt, zoals Michelangelo opperde, dat je ‘marmer leert lezen’: in de stenen die je bewerkt ‘gevangen engelen’ leren zien om hen vervolgens te bevrijden door al wat overbodig is weg te halen.
De training richt zich niet alleen naar mensen die nieuwe uitdagingen voor zichzelf preciezer willen leren aansturen, maar evenzeer naar hen die hun transformatiekunde willen verfijnen: leidinggevenden, leraren, psychotherapeuten, coaches – levenskunstenaars  allerhande die ‘gevangen engelen’ in zeer diverse situaties of (begeleidings)contexten willen vrij maken.

Tijdens de opleiding leer je nauwkeuriger te luisteren naar het huilen van vergeten of gedwarsboomde mogelijkheden in jezelf, anderen en de wereld.
Je verdiept je scheppingskracht en onderzoekt de seizoenen van de creativiteit: conceptie, ontkieming, rijping en voltooiing.
Je krijgt oog voor verrassingen, stagnatie, daadkracht, ritme en momentum.    

Je leert wachten en doorpakken.  
Contractie en uitstoting leer je kennen als tegenovergestelde bevrijdingsvaardigheden die kunnen leren samenwerken en geboorte bewerkstelligen.  

Wanneer?

vrijdag 7 februari 2025
zaterdag 8 februari 2025
vrijdag 7 maart 2025
zaterdag 8 maart 2025
vrijdag 4 april 2025
zaterdag 5 april 2025
vrijdag 9 mei 2025
zaterdag 10 mei 2025
telkens van 10 tot 17u.

Plaats
Antwerpen – Deurne

Begeleiding
Herman Cools

Prijs

– Voor particulieren: 1600 euro (btw inclusief)
– Voor btw-houders en bedrijven:  1935 euro (btw inclusief)
Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.

Inschrijven kan door een voorschot van 400 euro over te maken.

Bij annulering langer dan een maand voor de opleiding worden 50 euro administratiekosten aangerekend. Bij annulering minder dan 3 weken voor de opleiding wordt het voorschot niet terugbetaald.

Ons rekeningnummer:
IBAN: BE22 8601 0572 6847
BIC: NICA BE BB  Uw naam (verplicht)

  Uw straat+nr (verplicht)

  Uw postcode (verplicht)

  Uw stad/gemeente (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw telefoonnummer (verplicht)

  Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit


  Toverketels

  Toverketels

  achtdaagse training over systemisch werken met taal en dromen           

  Als we voor iets nog geen woorden hebben,
  wil dat niet zeggen dat we erover moeten zwijgen.
  Ellen Deckwitz  

  Deze systemische training is een onorthodox, zinnelijk en uitdagend leertraject waarin we afdalen in het onherbergzame gebied van het onbewuste.
  We pruttelen acht dagen lang in twee toverketels: die van de menselijke taal en die van onze nachtelijke dromen.
  Uit het diepe levensreservoir dat we ‘onderbewustzijn’ noemen, weken we kiemen van creativiteit los, die genezings- of bevrijdingsprocessen kunnen aansturen en ondersteunen, in onszelf en anderen.

  Taal 
  Het is een eeuwenoude wijsheid dat taal aan de basis van revoluties ligt: wil je verandering, ga op een andere manier spreken! Begin te experimenteren met ongebruikelijke woorden, rommel met zinsbouw, speel met werkwoorden, draai je tong in nieuwe richtingen.
  Woorden kunnen broedplaatsen voor nieuwe horizonten worden.
  Tijdens de training onderzoek je wat je met woorden doet – persoonlijk en professioneel: hoe je veralgemeent, vervormt en weglaat. 
  Je gaat na wat (al dan niet uitgesproken) woorden vervolgens met jou en je omgeving doen. 

  Taal is krachtig tovermateriaal.
  Ons spreken is gebouwd op de rauwe klanken, alfabetten en zoete vertellingen van tallozen voor ons.
  Tijdens de opleiding ervaar je wat voor krachtige ‘influencers’ woorden zijn, hoe ze op diverse lagen in jezelf en je omgeving kunnen inwerken en hoe ze werelden kunnen verbinden. 
  Je ervaart de rijkdom van je streektaal en dialect, en hoe je met je taalerfenis op de schouders van reuzen staat.   

  Tegelijk erven we in ons spreken ook de beperkte aannames en groeven van onze verwanten, familie en cultuur.
  Taal kan ook verengen. Woorden kunnen kortwieken, isoleren, moorden.
  Je staat stil bij hoe gebonden je spreken en zwijgen is aan je geschiedenis en je plaats van herkomst.

  Droomwerk
  Net als woorden bevatten dromen oeroud erfelijk materiaal, flarden van lang vergeten tijden.
  En net als woorden zijn dromen ook fragiele kraamkamers voor creativiteit.
  Dromen zijn kinderen van de nacht. Bij het geringste rumoer scheuren ze; bij het eerste daglicht breken ze.
  Tijdens dit traject train je je vermogen om boven je slaap te zweven en dromen te ‘vangen’. 
  Je leert jezelf af te stemmen op het ecosysteem van een droom.  

  Dromen zijn complexe choreografieën: dubbel- of meerzinnig. Ze bewandelen meerdere wegen tegelijk en herbergen diverse lagen. Volgens alchemistische meesters kan er uit de krochten van onze slaap poëzie opgevist worden die onze verkommerde samenleving weer kan inspireren en tot leven wekken.
  Tijdens de training verzamel je kleine droomkruimels – veelzeggende woorden en gebaren die stroming kunnen brengen in de gestagneerde landschappen van je leven of omgeving. 
  Je leert melodieën uit de onderwereld binnensmokkelen in je dagelijks leven. 

  Spelen 
  Zowel dromen als taal lenen zich erg goed tot spelen. Daarom kietelen we elkaar tijdens dit traject met verhalen. We stotteren met lettergrepen. We stellen droomgestalten op.
  We breken woorden open. We knijpen ervaringen en klanken samen tot magische mengsels en luisteren naar de verrassende of onthutsende betekenissen die uit deze kernfusie komen rollen.
  We leren splinternieuw te spreken en oeroud te dromen.
  Een bont allegaartje van oude, beproefde benaderingen gidst ons: perspectieven uit het Jungiaans droomwerk, wijsheden van de Aboriginals, mythologische motieven, Gestaltmethodieken, zen-raadsels en sjamanistische droomtechnieken.

   Samengevat: voor al wie aan de slag wil met taalkoorts en droomrillingen.

  Wanneer?

  vrijdag 18 oktober 2024
  zaterdag 19 oktober 2024
  vrijdag 15 november 2024
  zaterdag 16 november 2024
  vrijdag 13 december 2024
  zaterdag 14 december 2024
  vrijdag 10 januari 2025
  zaterdag 11 januari 2025
  telkens van 10 tot 17u.

  Plaats
  Antwerpen – Deurne

  Begeleiding
  Herman Cools

  Prijs

  – Voor particulieren: 1600 euro (btw inclusief)
  – Voor btw-houders en bedrijven:  1935 euro (btw inclusief)
  Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.

  Inschrijven kan door een voorschot van 400 euro over te maken.

  Bij annulering langer dan een maand voor de opleiding worden 50 euro administratiekosten aangerekend. Bij annulering minder dan 3 weken voor de opleiding wordt het voorschot niet terugbetaald.

  Ons rekeningnummer:
  IBAN: BE22 8601 0572 6847
  BIC: NICA BE BB   Uw naam (verplicht)

   Uw straat+nr (verplicht)

   Uw postcode (verplicht)

   Uw stad/gemeente (verplicht)

   Uw email (verplicht)

   Uw telefoonnummer (verplicht)

   Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit


   Symfonieën van ritme

   Symfonieën van ritme

   achtdaagse opleiding over systemisch werken met lichaam en stilte          

   Naar welke kust wil je oversteken, mijn hart?
   Er is geen reiziger voor je uit, er is geen weg.
   Wees sterk en keer in tot je eigen lichaam,
   want daar vindt je voet vaste grond.
   Besef dat goed, mijn hart, ga niet naar een andere plek.
   Kabir 

   Tijdens dit systemisch opleidingstraject bekwaam je je in ‘lichaamslezen’.

   In deze training stellen we het menselijk lichaam voor als een kleurrijke bibliotheek met fragiele en geheimzinnige manuscripten die oude wijsheid herbergen, virtuositeit die de mind dreigt te vergeten.

   Je verkent hoe een systemische benadering van het lichaam een eyeopener kan zijn in begeleidingswerk. 

   Ons lichaam is niet enkel een poort naar spierpantsers, pijn en taboes.
   Het is ook een bron van informatie en wonderen.
   Het verleent toegang tot vlaktes van mogelijkheden, lust en sensualiteit, naar wie we zijn op ons mooist, ons wildst, ons diepst.

   Uitgangspunt is dat werkelijke transformatie bewerkstelligd wordt via ontmoeting van lijf tot lijf, niet (alleen) via rationele analyse. 

   Wat we belichamen is krachtiger en heeft meer zeggingskracht dan woorden.
   We hebben niet alleen een lichaam, we ‘zijn’ lijf.

   Tijdens deze training strijk en wandel je langs ruggengraat en skelet, als was je lichaam een gelaagd en verrassend landschap.
   Je luistert naar verhalen die onder jouw vel kropen of dat van anderen.
   Je leert spieren, pezen en gewrichten lezen als gedichten.
   Je neemt waar hoe huid en haar kunnen zingen en zwijgen.
   In opstellingen en rituelen kan je organen, littekens en lijfelijke symptomen symbolisch neerzetten.

   Je legt bloot hoe een lichaam gonst van ontelbare echo’s: inprentingen van mensen en gebeurtenissen, van keuzes en toevalligheden uit je verleden of dat van je (voor)ouders.
   Je gaat na hoe deze imprints – als voetstappen op een strand – sporen hebben nagelaten in je gestalte en in je manier van bewegen, in het ritme van je hart en je intonatie, in de tonus van spieren.

   Via adem, geluid en beweging lees je je lijf en vind je toegang tot stiltegebieden. 
   Via je lijf lees je de anderen en de wereld. 

   In de kleurrijke bibliotheek die elk lijf is, zijn pure, onzegbare stiltegebieden te vinden.
   Het zijn resonantieruimtes die soms knetteren van verbeelding.
   Bijenkorven van neuronen die op elkaar vuren en met elkaar dansen.

   Lezen is hier genezen.

   Soms raakt de sensitieve resonantieruimte in onszelf en anderen verstrikt in of omsingeld door akelig zwijgen of gesmoord lawaai.
   Om er weer toegang toe te krijgen maken we tijdens dit opleidingstraject gebruik van drie fundamentele leessleutels uit het lichaamswerk.  

   • Adem   

   Je ervaart de vreugde van bewust ademen.
   Je staat stil bij hoe adempatronen diepe emotionele onderstromen en hulpbronnen kunnen bloot leggen.
   Je leert je ademhaling inzetten als krachtig instrument om jezelf en anderen te inspireren.

   • Geluid

   Je neemt waar hoe je stem klinkt, hoe ze liederen van gisteren en morgen herbergt.
   Je ontdekt hoe klinkers en medeklinkers vergeten ruimtes tot leven kunnen wekken.

   • Beweging

   Nauwkeurig luisterend leer je je afstemmen op de ritmes van je lichaam: universeel en ook heel eigen.
   Cirkelend rond onzegbare raadsels ervaar je je eigen ‘maat’, hoe je muziek maakt met vingers en tenen, hoe je denkt met buik en bekken.
   Je verkent het plezier van op- en ontladen en de verrassende impact van kleine bewegingen.

   Voor wie?

   Als je met mensen werkt, ben je van harte welkom.
   Dit opleidingstraject is gericht naar psychotherapeuten, leidinggevenden, leraren, coaches, ondernemers, hulpverleners…
   In systemisch werk is je eigen gewaarzijn een belangrijk professioneel instrument. Daarom doorloop je in deze opleiding ook een intensief persoonlijk proces.
   Wie deze opleiding voornamelijk voor zichzelf en de eigen persoonlijke groei wil volgen, kan na overleg, onder bepaalde voorwaarden, deelnemen.

   Wanneer?

   vrijdag 3 mei 2024
   zaterdag 4 mei 2024
   vrijdag 14 juni 2024
   zaterdag 15 juni 2024
   vrijdag 30 augustus 2024
   zaterdag 31 augustus 2024
   vrijdag 27 september 2024
   zaterdag 28 september 2024
   telkens van 10 tot 17u.

   Plaats
   Antwerpen – Deurne

   Begeleiding
   Herman Cools

   Prijs

   – Voor particulieren: 1600 euro (btw inclusief)
   – Voor btw-houders en bedrijven:  1935 euro (btw inclusief)
   Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.

   Inschrijven kan door een voorschot van 400 euro over te maken.

   Bij annulering langer dan een maand voor de opleiding worden 50 euro administratiekosten aangerekend. Bij annulering minder dan 3 weken voor de opleiding wordt het voorschot niet terugbetaald.

   Ons rekeningnummer:
   IBAN: BE22 8601 0572 6847
   BIC: NICA BE BB    Uw naam (verplicht)

    Uw straat+nr (verplicht)

    Uw postcode (verplicht)

    Uw stad/gemeente (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Uw telefoonnummer (verplicht)

    Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit


    Supervisiegroep

    Supervisiegroep

    Het ambacht van de meester
    dat is
    in een smeltkroes van ontmoeting
    weet hebben van vloeibare metalen.

    Tussen jou en mij een smidse.
    Jij smeedt het ijzer terwijl ik heet ben.
    De ertsen gloeien.
    Ik vergeet of jij aambeeld dan wel hamer was.

    Wie zal er komen om ons onderricht te geven?
    Wie smelt er en wie wordt gesmolten?

    Herman Cools  

    Deze groep is bedoeld voor mannen en vrouwen die op professionele basis met mensen werken:
    psychotherapeuten, coaches, trainers, leidinggevenden.
    De groep bestaat uit maximum acht deelnemers.

    De focus ligt niet alleen op manieren om je professionele vaardigheden aan te scherpen,
    maar ook en vooral op wat het werken met mensen van je vraagt op identiteitsniveau.
    We werken met concrete casussen. Hierbij staan existentiële vragen centraal.
    – Wie ben jij als begeleider?
    – Wat bezielt jou?
    – Welke uitdagingen kloppen bij je aan de deur?
    – Hoe zet jij jezelf in als instrument?

    Thema’s die ter sprake kunnen komen:
    – verfijnen van je waarneming,
    – overdracht en tegenoverdracht,
    – Eros en Thanatos in de begeleiding,
    – trauma, holding en containment,
    – kader, contract, plekbesef,
    – vloeibare diagnostiek,
    – de potentie van onvolmaaktheid,
    – ….

    Wanneer 
    Vanaf september 2024 is er mogelijkheid om aan te sluiten bij een bestaande groep of te starten in een nieuwe groep.  

    Plaats
    Deurne – Antwerpen

    Begeleiding
    Herman Cools

    Prijs
    740 euro voor zes supervisiedagen van 10 tot 17u.

    Ons rekeningnummer:
    IBAN: BE22 8601 0572 6847
    BIC: SPAABE 22     Uw naam (verplicht)

     Uw straat+nr (verplicht)

     Uw postcode (verplicht)

     Uw stad/gemeente (verplicht)

     Uw email (verplicht)

     Uw telefoonnummer (verplicht)

      

     Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit