Dansen met demonen

Dansen met demonen

achtdaagse opleiding over systemisch werken met schaduw         

Voortdurend lekken waarheden
uit onze lijven.
Nuar Alsadir 

Schaduwwerk 

De schaduw is de mythologische benaming voor donkere, onzichtbare of onderdrukte delen in onze persoonlijkheid. Een schaduw bestaat uit blinde vlekken, taboes, verborgen talenten, kortom alles wat niet aan het licht komt, wat mensen niet rechtstreeks kunnen zien of weten van zichzelf. 
Zonder twijfel kom je – wanneer je met mensen werkt – in aanraking met schaduwaspecten, van anderen én van jezelf. Schaduwwerk vormt een essentieel onderdeel van het begeleidersambacht.  

Tijdens dit leertraject leer je navigeren in duistere innerlijke landschappen. Je onderzoekt hoe schaduwaspecten zich in een leven kunnen ontwikkelen. Je maakt een schaduwalbum van je persoonlijkheid en je familiesysteem.   

Een rugzak
Soms wordt de schaduw voorgesteld als een onzichtbare rugzak die we onbewust met ons meedragen. Vele aspecten van onszelf verbannen we naar deze donkere plunjezak, vaak ervaringen die door onze omgeving nu of vroeger werden afgekeurd. 
In principe kunnen alle menselijke ervaringen in deze zak belanden: buikgevoelens zoals angst en razernij, maar even goed het vermogen om te ontvangen, succes, seks, intuïtie, mogen falen…  

Tijdens het opleidingstraject verfijn je je vermogen om schaduwfenomenen te lezen en ermee in dialoog te gaan. Je leert weerkaatsingen van het onbewuste opmerken in lichaamstaal, nachtelijke dromen, humor, versprekingen, te veel geven, impulsieve reacties, onverschilligheid…   

Het proces van schaduwvorming
Volgens de sprookjes beginnen verbannen schaduwdelen ondergronds een eigen bestaan te leven. Ze duiken ‘elders’ op, in de marges van ons leven, aan de rand van de stad en de beschaving. Wanneer ze niet teruggeroepen worden, krijgen ze monsterlijke trekken en keren ze zich – vaak indirect – tegen de bewuste delen van de persoonlijkheid of de samenleving en verzwakken deze. Als ongeleide projectielen kunnen ze dan grote schade aanrichten.  
Tijdens deze acht dagen leer je werken met het systemische concept ‘destructief recht’: de gevoelsgeladen overtuiging dat je het recht hebt om andere te beschadigen omdat je zelf ooit beschadigd bent geweest.  

Je leert vaardigheden om de wortels van wraak en haat op te sporen en te verbinden met verwondingservaringen.

Een muur
Wanneer delen van onszelf afgesplitst worden, ontstaat er een muur in onze ziel. Licht en donker worden gescheiden. Het licht wordt omarmd, alle engelen worden aan één kant van de muur opgesteld. Het donker wordt uitgebraakt, aan de andere kant van de muur worden alle demonen verwenst en gestraft. 
Deze blinde splitsingsdynamiek ligt aan de basis van polarisering en is een bron voor vijanddenken, niet alleen in onszelf, maar ook in onze ontmoeting met anderen. Splitsing leidt tot wij-zij-denken. Ofwel sta je aan de goede kant, tussen de engelen en hoor je bij ‘ons’. Ofwel hoor je bij de ‘barbaren’ – letterlijk ‘de stotteraars aan de andere kant van de stadspoort’.  

Tijdens deze training bestudeer je de wortels van het wij-zij-denken. Je onderzoekt zondebokmechanismen en dader-slachtofferdynamieken. Je kan stilstaan bij verschijnselen als ontkenning, verslaving en schaamte, allergieën en walging. 

Sluimerende levendigheid
Schaduwwerk kan gebonden energie vrij maken. Een oude wijsheid zegt dat er sluimerende intelligentie, informatie en voeding te vinden is in schaduwgebieden.  
Via dialogen, spel en rituelen leer je schaduwaspecten weer te verwelkomen en onderdak te bieden. Hierbij is het archetype van de nar een bijzonder creatieve gids die je helpt om scheuren in muren – in jezelf en in de wereld – bloot te leggen of te maken.  

Voor wie?

Als je met mensen werkt, ben je van harte welkom.
Dit opleidingstraject is gericht naar psychotherapeuten, leidinggevenden, leraren, coaches, ondernemers, hulpverleners…
In systemisch werk is je eigen gewaarzijn een belangrijk professioneel instrument. Daarom doorloop je in deze opleiding ook een intensief persoonlijk proces.
Wie deze opleiding voornamelijk voor zichzelf en de eigen persoonlijke groei wil volgen, kan na overleg, onder bepaalde voorwaarden, deelnemen.

Wanneer?

vrijdag 3 november 2023
zaterdag 4 november 2023
vrijdag 1 december 2023
zaterdag 2 december 2023
vrijdag 12 januari 2024
zaterdag 13 januari 2024
vrijdag 16 februari 2024
zaterdag 17 februari 2024
telkens van 10 tot 17u.

Plaats
Antwerpen – Deurne

Begeleiding
Herman Cools

Prijs

– Voor particulieren: 1500 euro (btw inclusief)
– Voor btw-houders en bedrijven:  1815 euro (btw inclusief)
Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.

Inschrijven kan door een voorschot van 400 euro over te maken.

Bij annulering langer dan een maand voor de opleiding worden 50 euro administratiekosten aangerekend. Bij annulering minder dan 3 weken voor de opleiding wordt het voorschot niet terugbetaald.

Ons rekeningnummer:
IBAN: BE22 8601 0572 6847
BIC: NICA BE BB  Uw naam (verplicht)

  Uw straat+nr (verplicht)

  Uw postcode (verplicht)

  Uw stad/gemeente (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw telefoonnummer (verplicht)

  Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit


  Opnieuw langs regenbogen leren reizen

  Opnieuw langs regenbogen leren reizen

  achtdaagse opleiding over visionair, moedig en breekbaar leiderschap      

  Het meest dringende wat ons te doen staat, 
  is om het huilen van de aarde 
  in ons binnenste te horen. 
  Thich Nhat Hanh 

  Wie ben jij? Hoe genereer jij betekenis?
  Hoe leid jij en hoe laat jij je leiden?
  Hoe ‘verschijn’ je in de wereld?
  Wat wil je nalaten?
  Vanuit welke plek draag je bij aan samenleving en wereld?
  Deze vragen inspireren dit opleidingstraject over systemisch leiderschap.

  Leiderschap begint met luisteren. Luisteren naar het ‘huilen’ van de werkelijkheid, gebroken gestalten waarnemen, onrustige ondertonen detecteren in leven en samenleven.
  Luisteren is een precair en breekbaar spel van spiegelneuronen.
  Tijdens dit opleidingstraject kijk je aandachtig naar de magie achter ‘rapport maken’ en resoneren. 
  Je oefent met afstemmen en verruimen: bewegingen overnemen om er geleidelijk structuur en ritme in aan te brengen en er een dans van te maken. 

  Leiders sturen leerprocessen en leersprongen aan.
  Systemisch leiderschap is niet zozeer een kwestie van kennis, maar van navigeren. Echt leren begint immers pas wanneer we oog in oog staan met het onvoorziene, waar het toepassen van regels en oude kennis niet langer volstaat.
  Tijdens dit traject sta je stil bij hoe jij je verhoudt tot je eigen leiderschap, je vakbekwaamheid en je deelnemer-zijn. 
  Oog in oog met uitdagingen, leer je ademen in je angst.  
  Je onderzoekt leerlijnen, leerstijlen en leerniveaus. 

  Visionair leiderschap drijft op verbeelding, ratio én instinct.
  Goede leiders kennen de kracht van bewuste intentie, focus en vormkracht.
  Tegelijk verstaan zij ook de kunst om de valstrikken van het bewustzijn, uitgezet in de vorm van vaste denkpatronen, te omzeilen en om in de catacomben van lichaam en geest vergeten poëzie wakker te roepen.
  Tijdens de opleidingsdagen oefen je met het uitkristalliseren van intenties en verfijn je je vermogen om te focussen. 
  Tegelijk leer je onder de drempel van je bewustzijn te kijken. Je leert toegangspoorten te openen naar onbewuste impulsen en echo’s. 
  Pendelend op de hersenbalk tussen linker- en rechterhersenhelft onderzoek je dimensies van tijd en ruimte. Nu eens hinkel je op het been van rationaliteit en wetenschap, dan weer op dat van intuïtie en magie. 

  Leiders zijn meesters in het ambacht om sluimerende muziek in mensen en dingen op te sporen. Ze bezitten het vermogen om toekomst die nu nog in lichamen, groepen of organisaties slaapt te wekken.
  Op de grens tussen het lijfelijke en het mentale oefen je met het installeren van verwachtingsvolle staten. 
  In het spelen met verwarring, omkeringen en contextwisselingen leer je meerdere vrijheidsgraden van je lijf kennen. 

  We laten ons tijdens dit opleidingstraject inspireren door perspectieven en inzichten uit neurologie, deep ecology work,  ericksoniaanse hypnose en systemische perspectieven op leiderschap. Hoe leid jij en hoe laat jij je leiden?
  We cirkelen rond een metafoor uit de sjamanistische traditie: het reizen langs regenbogen. In oude mythologieën bezaten medicijnvrouwen en -mannen het vermogen om mensen en dieren te helen door innerlijke reizen te maken, via verbeeldingsvolle bruggen tussen hemel en aarde.
  Sjamanen waren meesters in de toverkunst van het onbewuste. Oog in oog met gevaren – ziektes van mensen en dieren, het kermen van de aarde – verbonden ze zich met iets groters en diepers. Met het oog op transformatie.

  Wanneer?

  vrijdag 5 mei 2023
  zaterdag 6 mei 2023
  vrijdag 16 juni 2023
  zaterdag 17 juni 2023
  vrijdag 1 september 2023
  zaterdag 2 september 2023
  vrijdag 29 september 2023
  zaterdag 30 september 2023
  telkens van 10 tot 17u.

  Plaats
  Antwerpen – Deurne

  Begeleiding
  Herman Cools

  Prijs

  – Voor particulieren: 1400 euro (btw inclusief)
  – Voor btw-houders en bedrijven: 1695 euro (btw inclusief)
  Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.

  Inschrijven kan door een voorschot van 400 euro over te maken.

  Bij annulering langer dan een maand voor de opleiding worden 30 euro administratiekosten aangerekend. Bij annulering minder dan 3 weken voor de opleiding wordt het voorschot niet terugbetaald.

  Ons rekeningnummer:
  IBAN: BE22 8601 0572 6847
  BIC: NICA BE BB   Uw naam (verplicht)

   Uw straat+nr (verplicht)

   Uw postcode (verplicht)

   Uw stad/gemeente (verplicht)

   Uw email (verplicht)

   Uw telefoonnummer (verplicht)

   Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit


   Het kleine sterven

   Het kleine sterven

   achtdaagse opleiding over systemisch werken met dood, eindigheid en verlies        

   Zonder innerlijke relatie tot de dood
   geen muziek.
   Dorothee Sölle

   Onze cultuur heeft de kunst van het sterven verleerd.
   In tijden waarin the sky the limit is, weten we geen raad met de draden van stagnatie en beperking die door elk leven lopen. Dood en verlies bufferen we met ontkenning en sterke weerstanden.  

   Deze opleiding staat in het teken van de praxis die in mystieke tradities ‘de kleine dood’ genoemd wordt:  sterven vóór we sterven.
   Rainer Maria Rilke noemde deze kunde ‘het afscheid vóór zijn’, rijpen voor de grote dood die we in ons meedragen.

   Weten om te gaan met eindigheid en verlies is een essentieel en delicaat onderdeel van begeleidingswerk. Wie met mensen werkt moet vertrouwd worden met the art of dying, of het nu om het kleine, dagelijkse sterven gaat, of het Grote Uiterste op het eind van een mensenleven.

   Ervaringen met verlies en rouw zijn ingrijpend. Waar de dood verschijnt, staan alle cellen van ons systeem en ons lichaam wijd open. Ontnuchterd en verbijsterd kijken we vaak toe hoe Thanatos de levensboom snoeit. Waar kostbare mensen en dingen ons uit handen vallen, komen al onze onafgemaakte bewegingen – als een open zenuw – bloot te liggen, alle gemis van ooit.
   Tegelijk weten we instinctief dat confrontatie met onze eindigheid een toegangspoort naar het hart van het leven is, een razendsnelle weg naar wat er echt toe doet. De aanwezigheid van de dood vermag het om het leven springlevend te maken.

   Tijdens dit traject verkennen en verdiepen we de fundamenten van rouwexpertise en onze competentie in omgaan met eindigheid. We zoeken sterke beelden voor de dood en eindigheid.
   Als uitgangspunt nemen we de gedachte dat rouwen het vermogen is om een arm te leggen rond een ontroostbare plek.

   Specifiek komen volgende concepten en vaardigheden aan bod:

   Een bedding voor weerloosheid creëren 
   Elkeen die iets of iemand verloren heeft, kent een lege plek van binnen die op geen enkele manier opgevuld kan worden: een gat in het hart, een wond in de ziel. Troost die de lacune wil vullen is geen troost, maar aanmatigende almacht.
   Werken met rauwe rouw vergt schroom en verdraagt alleen kwetsbare aanwezigheid. ‘Wat niet kan worden geheeld, moet worden gestreeld,’ dichtte Joost van den Vondel. Het vraagt je bereidheid om wanhoop en ontwrichting te ontmoeten, ontroostbaarheid onder ogen te zien, er getuige van te zijn en je er zacht door te laten aanraken.

   ‘Het kleine sterven’ leren  
   In het dagelijks leven is Thanatos de basale energie die leven en samenleven dient door te snoeien en te scheuren, door weg te branden en te vernietigen.
   Je leert het kleine sterven herkennen in diverse contexten en biografische kruispunten: zowel bij spelingen van het lot, ouder worden, rampen, als bij geboortes, zelfgekozen veranderingen, liefde…  
   Je staat stil bij de oeroude praxis van monniken: je oefent met de kracht van offeren, minimalisme en eenvoud. Je speelt warm en verbonden met de gedachte dat elke dag je laatste kan zijn…  

   Aarden in rituelen   
   De intense indruk die de dood maakt vraagt om krachtige uitdrukking. Een schreeuw dient geschreeuwd te worden. Verhalen dienen verteld te worden, kostbare persoonlijke mythen gekoesterd.
   Je groeit in ritueel bewustzijn. Je leert werken met beweging, met de schreeuw, met zuchten en lamenteren. Met dodendansen ook, en met humor.  

   Herinneren: leven met de doden
   Intense rouw getuigt van grote liefde. Rouw is de keerzijde van gezonde en veilige hechting aan mensen, dieren, dingen, plekken of idealen.
   We staan stil bij hoe sterk we met de doden verweven zijn. We laten ons hierbij inspireren door hoe oude volken hun banden met voorouders vorm gaven. 
   Je zoekt naar zeer persoonlijke manieren om verloren liefdes die in ontroostbare en kostbare leegtes in jezelf wonen te eren.  

   Voor wie?

   Als je met mensen werkt, ben je van harte welkom.
   Dit opleidingstraject is gericht naar psychotherapeuten, leidinggevenden, leraren, coaches, ondernemers, hulpverleners…
   In systemisch werk is je eigen gewaarzijn een belangrijk professioneel instrument. Daarom doorloop je in deze opleiding ook een intensief persoonlijk proces.
   Wie deze opleiding voornamelijk voor zichzelf en de eigen persoonlijke groei wil volgen, kan na overleg, onder bepaalde voorwaarden, deelnemen.

   Wanneer?

   vrijdag 22 september 2023
   zaterdag 23 september 2023
   vrijdag 20 oktober 2023
   zaterdag 21 oktober 2023
   vrijdag 17 november 2023
   zaterdag 18 november 2023
   vrijdag 15 december 2023
   zaterdag 16 december 2023
   telkens van 10 tot 17u.

   Plaats
   Antwerpen – Deurne

   Begeleiding
   Herman Cools

   Prijs

   – Voor particulieren: 1500 euro (btw inclusief)
   – Voor btw-houders en bedrijven: 1815 (btw inclusief)
   Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.

   Inschrijven kan door een voorschot van 400 euro over te maken.

   Bij annulering langer dan een maand voor de opleiding worden 50 euro administratiekosten aangerekend. Bij annulering minder dan 3 weken voor de opleiding wordt het voorschot niet terugbetaald.

   Ons rekeningnummer:
   IBAN: BE22 8601 0572 6847
   BIC: NICA BE BB    Uw naam (verplicht)

    Uw straat+nr (verplicht)

    Uw postcode (verplicht)

    Uw stad/gemeente (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Uw telefoonnummer (verplicht)

    Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit


    Magie op de drempel

    Magie op de drempel

    achtdaagse opleiding over systemisch werken in individuele begeleiding   

    You can’t send a kiss by messenger.
    Han de Wit

    Deze opleiding staat in het teken van de wonderlijke magie van ontmoeten.
    In de letterlijke betekenis is ontmoeten een ‘negatieve’ bekwaamheid: je ontdoen van moeten.
    Voor ieder mensenberoep geldt: zonder ontmoeting, geen betekenis.
    Zonder aanwezigheid, aandacht en een goed beheer van grenzen, geen wonder.

    Wat de methode betreft, richt dit leertraject zich op professionals die met opstellingen willen leren werken in één-op-één-settings, m.a.w. zonder representanten.

    Ontmoeten gebeurt in het boeiende en complexe grensgebied tussen jezelf en de ander. Tijdens dit leertraject laten we ons gidsen door het beeld van de drempel als oersymbool voor de transitieruimte die jij in je werk wilt creëren.

    De drempel is het archetype voor de plek vóór jouw deur, de plaats waar binnen- en buitenwereld elkaar aanraken.
    Drempels zijn vaak broei- en broedplaatsen met grote lading. Er gebeurt veel: mensen komen en gaan, verwelkomen en nemen afscheid, laden en lossen, vaak razendsnel.
    Soms zijn drempels oorden van vreugdevolle begroeting en heerlijk contact, dan weer van druk verkeer, botsingen, oorlogen…

    Tijdens deze opleiding leer je scherp kijken naar hoe je aanwezig bent op de drempel tussen jou en je cliënten. Er is ruimte om storingen en ruis op de contactgrens mild en nieuwsgierig te verkennen: trancepatronen – hoe jij of je cliënt wegtrekt uit de ontmoeting – , pantsering, afweermechanismen…

    Ontmoeten – je ontdoen van moeten – is zowel een kunde als een kunst.
    Tijdens dit leerproces krijg je, via de spiegels die je groepsgenoten voor je worden, oog voor de structuur achter jouw magie van ontmoeten: hoe jij instinctief en intuïtief resoneert en aanwezig ‘wordt’, wat het van je vraagt om een ander aan te nemen, hoe je oordelen leert waarnemen en opschorten, hoe je grenzen reguleert.

    Grensdynamieken en grensregulering vormen een wezenlijk onderdeel van deze training. Je leert tijdens deze dagen hoe jij jij je eigen grenzen en die van anderen ervaart, welke systemische stress je hierbij met je mee draagt, en hoe je beschadigde grenzen verzorgt, versterkt en mogelijk herstelt.

    Meer specifiek komen volgende concepten en vaardigheden aan bod:

    – De basisprincipes van opstellingenwerk in de setting van één-op-één-begeleiding
    Je kan veel oefenen met systemische basisthema’s: loyaliteit, in- en uitsluiting, balans tussen geven en nemen, plekbesef en ordening in systemen, geheugen en bestemming…
    Je leert werken met imaginatietechnieken, vloerankers, tafelopstellingen, taalpatronen, multitracking en lichaamswaarneming.
    Je krijgt ook specifieke feedback van je groepsgenoten en van de trainer.

    – Werken met kleine bewegingen
    Opstellingen in de één-op-één-setting hebben het voordeel dat je als begeleider preciezer kunt afstemmen op je cliënt, dat je nauwkeuriger kunt intunen op imprints en grenzen en je interventies dus beter kunt doseren.
    Je ontdekt hoe kleine, schijnbaar eenvoudige bewegingen grote golven kunnen teweeg brengen in de bedding van waaruit mensen hun leven opbouwen.

    – De onmiddellijkheid van de ontmoeting als hefboom voor transformatie
    Je verwerft doorgedreven inzicht in de diepe loyaliteit van mensen aan hun systeem van herkomst, aan de hulpbronnen, stressoren en trauma’s die in deze velden verborgen liggen en een ingrijpend effect sorteren op hun gedrag en overtuigingen.
    Je ontwikkelt grotere zorgvuldigheid in het open leggen van imprints en vaardigheden om stroming te brengen in onafgemaakte, gestolde bewegingen.

    – Primaat van de tegenoverdracht
    Wie met mensen werkt, is zelf ook steeds het geding. Ook als begeleider herhaal je oude patronen.
    Je verwerft soepelheid in het leren hanteren van triggers van tegenoverdracht en overdracht: leren kennen, erkennen en herkennen van ladingen en loyaliteiten die jij als begeleider meedraagt in je begeleidingswerk, en in tweede instantie van die van je cliënten.

    – Aanwezigheid en trance
    Trance – verdwijnen uit het hier en nu – is een fenomeen dat zich op de contactgrens manifesteert. Trance heeft een dubbel gezicht: mensen kunnen zowel fragmenteren als verstarren.
    Je leert subtiel waarnemen:
    hoe jij en mensen met wie je werkt vertrekken uit het lijfelijke hier en nu;
    hoe deze verdwijnpunten precies de toegangspoort vormen voor helende bewegingen, voor een terugkeer naar het eigen lichaam en het drempelgebied van de ontmoeting.

    Voor wie?
    Als je met mensen werkt, ben je van harte welkom.
    Dit opleidingstraject is gericht naar psychotherapeuten, leidinggevenden, leraren, coaches, ondernemers, hulpverleners…
    In systemisch werk is je eigen gewaarzijn een belangrijk professioneel instrument. Daarom doorloop je in deze opleiding ook een intensief persoonlijk proces.
    Wie deze opleiding voornamelijk voor zichzelf en de eigen persoonlijke groei wil volgen, kan na overleg, onder bepaalde voorwaarden, deelnemen.

    Wanneer?
    vrijdag 2 februari 2024
    zaterdag 3 februari 2024
    vrijdag 8 maart 2024
    zaterdag 9 maart 2024
    vrijdag 19 april 2024
    zaterdag 20 april 2024
    vrijdag 24 mei 2024
    zaterdag 25 mei 2024
    telkens van 10 tot 17u.

    Plaats
    Antwerpen – Deurne

    Begeleiding
    Herman Cools

    Prijs

    – Particulieren: 1500 euro (btw inclusief)
    – Btw-houders en bedrijven: 1815 euro (btw inclusief)

    Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.

    Inschrijven kan door een voorschot van 400 euro over te maken.

    Bij annulering langer dan een maand voor de opleiding worden 40 euro administratiekosten aangerekend. Bij annulering minder dan 3 weken voor de opleiding wordt het voorschot niet terugbetaald.

    Ons rekeningnummer:
    IBAN: BE22 8601 0572 6847
    BIC: NICA BE BB     Uw naam (verplicht)

     Uw straat+nr (verplicht)

     Uw postcode (verplicht)

     Uw stad/gemeente (verplicht)

     Uw email (verplicht)

     Uw telefoonnummer (verplicht)

     Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit


     Mannengroep

     Mannengroep

     twee vrijdagen (van 15 tot 21u.) en zes avonden (van 19.30 – 22u.)    

     Jongens kunnen alleen van vaders leren op welke frequentie een mannelijk lijf vibreert.
     Alleen van andere mannen kunnen zij het lied leren
     dat volwassen mannelijke cellen zingen
     en hoe rauw, eenzaam, moedig, gracieus en half schaamtevol
     mannelijke atomen dansen.
     Naar Robert Bly 

     Een supportgroep voor mannen, welke ook je seksuele voorkeur is.
     Een mannengroep om te ervaren dat je steun kunt vinden bij je eigen seksegenoten.
     Een groep om emotioneel veilige banden met andere mannen te smeden.
     Een mannengroep waarin anderen verrassende en ontroerende spiegels voor je kunnen worden.

     Er wordt gewerkt met deelrondes, (familie)opstellingen, adem, beweging, rituelen, poëzie en verhalen.  Afhankelijk van wat belangrijk voor je is, kunnen volgende thema’s aan bod komen:

     Jij en je lichaam   
     zelfbeeld, zelfervaring, gezondheid, ziekte, kracht, geweld, grenzen…

     De eigenheid van mannelijke seksualiteit  
     Genieten, begeerte, schaamteloosheid, prestatiedrang en verkramping, verslaving, verbinding met je hart…

     De afdrukken, sporen en krassen van moeders, vaders en opvoeders in je karakter  
     Wat ons gemaakt heeft tot wie we zijn: hulpbronnen en trauma’s…

     Emoties en intimiteit
     Relaties, hechting, bindings- en verlatingsangst, zwijgen en spreken, verbinding

     Hoe jezelf manifesteren in de wereld? 
     De betekenis van werk, succes, faalangst, geld, macht, expressie, machteloosheid, daadkracht…

     De relatie met jezelf   
     Zelfwaardering, kritische stemmen en sabotagemechanismen, innerlijke dialogen, leren waarnemen van je innerlijke wereld, je dromen en je ontgoochelingen…

     Betekenis 
     Zingeving, bitterheid, levensvreugde, wanhoop, dood en rouw…

     Mannelijke vriendschappen    
     Behoefte aan ervaarbaar broederschap, mannelijke solidariteit, vriendschap…

     Deze groep komt gedurende een jaar op regelmatige basis samen: zeven avonden en één volledige dag.

     Een voorafgaand gesprek is mogelijk.

     Wanneer?
     Start van de groep: vrijdag 8 september, van 15 tot 21u. 
     Einde van de groep: vrijdag 26 april, van 15 tot 21u. 
     Op onze eerste bijeenkomst plannen we zes avonden tussen september 2023 en april 2024, in gezamenlijk overleg. 

     Plaats
     Antwerpen (Deurne)

     Begeleiding
     Herman Cools

     Prijs  
     Voor particulieren: 550 euro 
     Voor btw-houders en bedrijven: 665 euro
     Koffie, thee en dranken zijn inbegrepen. 

     Ons rekeningnummer:
     IBAN: BE22 8601 0572 6847
     BIC: SPAABE 22      Uw naam (verplicht)

      Uw straat+nr (verplicht)

      Uw postcode (verplicht)

      Uw stad/gemeente (verplicht)

      Uw email (verplicht)

      Uw telefoonnummer (verplicht)

       

      Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit


      Supervisiegroep

      Supervisiegroep

      Het ambacht van de meester
      dat is
      in een smeltkroes van ontmoeting
      weet hebben van vloeibare metalen.

      Tussen jou en mij een smidse.
      Jij smeedt het ijzer terwijl ik heet ben.
      De ertsen gloeien.
      Ik vergeet of jij aambeeld dan wel hamer was.

      Wie zal er komen om ons onderricht te geven?
      Wie smelt er en wie wordt gesmolten?

      Herman Cools  

      Deze groep is bedoeld voor mannen en vrouwen die op professionele basis met mensen werken:
      psychotherapeuten, coaches, trainers, leidinggevenden.
      De groep bestaat uit maximum acht deelnemers.

      De focus ligt niet alleen op manieren om je professionele vaardigheden aan te scherpen,
      maar ook en vooral op wat het werken met mensen van je vraagt op identiteitsniveau.
      We werken met concrete casussen. Hierbij staan existentiële vragen centraal.
      – Wie ben jij als begeleider?
      – Wat bezielt jou?
      – Welke uitdagingen kloppen bij je aan de deur?
      – Hoe zet jij jezelf in als instrument?

      Thema’s die ter sprake kunnen komen:
      – verfijnen van je waarneming,
      – overdracht en tegenoverdracht,
      – Eros en Thanatos in de begeleiding,
      – trauma, holding en containment,
      – kader, contract, plekbesef,
      – vloeibare diagnostiek,
      – de potentie van onvolmaaktheid,
      – ….

      Wanneer 
      Je kan je opgeven. Zodra er een plek vrij komt in een van de supervisiegroepen, krijg je bericht. 
      Als je twijfelt over deelnemen, kan je vrijblijvend een kennismakingsgesprek vragen.    

      Plaats
      Deurne – Antwerpen

      Begeleiding
      Herman Cools

      Prijs
      740 euro voor zes supervisiedagen van 10 tot 17u.

      Ons rekeningnummer:
      IBAN: BE22 8601 0572 6847
      BIC: SPAABE 22       Uw naam (verplicht)

       Uw straat+nr (verplicht)

       Uw postcode (verplicht)

       Uw stad/gemeente (verplicht)

       Uw email (verplicht)

       Uw telefoonnummer (verplicht)

        

       Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit