Kwantumsprong

Kwantumsprong

achtdaagse opleiding over woede, geweld en systemische dynamieken in en tussen daders en slachtoffers  

Tijdens deze acht dagen leer je systemisch focussen op agressie- en woedepatronen. Je leert gelaagd kijken naar geweld en dynamieken tussen slachtoffers en daders.

We gaan uit van de intuïtie van de archetypische psycholoog James Hillman dat we, om geweld te bekoelen, niet alleen therapeutisch begrip nodig hebben, maar ook ritme, humor, buikgevoel, dans, retoriek en ritueel.

In systemisch werk zet je jezelf in als instrument. Daarom kijken we tijdens deze opleiding naar waar jouw ‘raakbaar punt’ ligt als het gaat over woede, geweld, kleine of grote oorlogen, in en buiten jezelf, terreur… Wat is de impact ervan op je leven? Hoe verhoud je je ertoe? Hoe ga je om met schuld en onschuld?
Je kan eigen woede- en verliespatronen verkennen, zodat ze vruchtbaar kunnen worden op professioneel vlak.

We werken met een Dader – Slachtoffer – kwadrant.
Vanuit systemisch perspectief zijn de plek van dader en die van slachtoffer innig met elkaar verstrengeld. Ze zijn niet te scheiden, maar dienen wel onderscheiden te worden om er vrijer in te kunnen bewegen.
Aangezien het dader-slachtoffer-thema vaak sterke emotionele ladingen met zich meedraagt, onderzoeken we ook ontkennings- en identificatiepatronen.
Vanuit zowel de plek van slachtoffer als die van dader gaan we na wat helend kan zijn en wat nodig is voor verzoening, als dat al kan.

Meer specifiek komen volgende concepten en vaardigheden aan bod:

– De spiraal van geweld en het systemisch concept van destructief recht: de meestal onbewuste en gevoelsgeladen overtuiging dat je het recht hebt om anderen te beschadigen omdat je zelf ooit beschadigd bent geweest.
De vaardigheid om de wortels van wraak en haat op te sporen en terug te buigen naar de eigen geschiedenis.

– Het vijanddenken (wij – zij) en het blinde, splitsende groepsgeweten.
De vaardigheid van meerzijdige partijdigheid.

– Het archetype van Vrouwe Justitia en de oorspronkelijkheid van het hart.
Helende, herverbindende gebaren en rituelen.

– De verborgen schreeuw.
Het herkennen van de wanhoop onder de woede.

– Concepten uit de filosofie van Emmanuel Levinas over het uiterst krachtig appel van het uiterst kwetsbare menselijke gelaat.
Ontmoeten, voorbij goed en kwaad. Pendelen tussen jezelf en de ander. 

– Verzoening als kwantumsprong.
Verrassende dialectiek in dialoog.

Voor wie?
Als je met mensen werkt, ben je van harte welkom.
Dit opleidingstraject is gericht naar psychotherapeuten, leidinggevenden, leraren, coaches, ondernemers, kunstenaars, hulpverleners…
In systemisch werk is je eigen gewaarzijn een belangrijk professioneel instrument. Daarom doorloop je in deze opleiding ook een intensief persoonlijk proces.
Heel specifiek is er in deze zesdaagse ruimte om persoonlijke thema’s te verbinden met grotere maatschappelijke vragen en collectieve opstellingen.
Ook wie deze opleiding wil volgen, omwille van een specifiek thema over geweld/dader/slachtoffer in de eigen geschiedenis of in die van (voor)ouders, is, na overleg, van harte welkom.

Wanneer?

vrijdag 15 januari 2021 
zaterdag 16 januari 2021 
vrijdag 12 februari 2021 
zaterdag 13 februari 2021 
vrijdag 19 maart 2021
zaterdag 20 maart 2021
vrijdag 30 april 2021
zaterdag 1 mei  2021
telkens van 10 tot 17u.

Plaats

Antwerpen – Deurne

Begeleiding

Herman Cools

Prijs

– Voor btw-houders en bedrijven: 1450 euro (btw inclusief)
– Voor particulieren: 1200 euro (btw inclusief)
Koffie, thee en een lichte lunch zijn inbegrepen.
Inschrijven kan door een voorschot van 400 euro over te maken. 

Bij annulering langer dan een maand voor de opleiding worden 30 euro administratiekosten aangerekend. Bij annulering minder dan 3 weken voor de opleiding wordt het voorschot niet terugbetaald.

Ons rekeningnummer:
IBAN: BE22 8601 0572 6847
BIC: NICA BEBB

Uw naam (verplicht)

Uw straat+nr (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw stad/gemeente (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

 

Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit


Morsen met licht

Morsen met licht 

systemisch werken met zin geven en betekenis krijgen    

Je naam is een tent waarin je schuilt
en een schil waarin je rijpt.
Henk van der Waal

Als je met mensen op identiteitsniveau werkt, stoot je onvermijdelijk op brandende vragen over leven, geboorte en dood. Ervaringen met schoonheid, agressie, liefde, falen, sterven, verlangen… kunnen je brutaal bij verstomming of siddering brengen, of je verrassend binnenleiden in velden van verwondering en dankbaarheid.
Volgens oude verhalen bevind je je – bij deze combinatie van huivering en fascinatie – op ‘heilige grond’, dat wil zeggen: in het hart van diepe mysteries.

Deze achtdaagse opleiding focust op het aanscherpen van je vermogen om met zingevingsthema’s om te gaan. Je leert gelaagd kijken naar hoe jij en anderen omgaan met prangende existentiële vragen, aan de hand van het systemisch perspectief dat mensen aparte entiteiten vormen die tegelijk deel uit maken van grotere gehelen.

– Als autonoom ademende gehelen, geworteld in de grond onder onze voeten, zijn we in staat om betekenis te creëren door kaders rondom onze ervaringen te weven. Tijdens het leertraject focus je op zingeving als kunde: hoe mensen via observeren, coderen, imiteren en toe-eigenen hun eigen zingevingspatronen ontwerpen.

– Als deel van grotere gehelen zijn we evenwel ook in staat om ons te voeden met betekenissen die we ontvangen. Dit aannemen van betekenis is eerder een kunst van afstemmen dan van ontwerpen. Het is toelaten van disclosure: letterlijk ont-sluiten van wat diep ingevouwen sluimert in mensen, als in een cocon.
Omdat deze manier van zin verwerven een uiterst kwetsbaar proces is, vraagt dit van jou als begeleider een houding van sensitiviteit, nederigheid en overgave.

‘Op de vraag naar de zin van het leven, antwoordt ieder mens met zijn levensloop.’ Met deze beroemd geworden uitspraak herinnert György Konrád er aan dat betekenis alleen maar geoogst kan worden via gestaag bewegen met lijf en leden, met handen en voeten. Waarheid wordt niet in het hoofd maar in de onderbuik bereid.
Daarom cirkelen we tijdens de opleiding rond het resonerend veld dat ons lichaam is. We verbinden zin opnieuw met zintuiglijkheid en zinnelijkheid.

Meer specifiek komen volgende concepten en vaardigheden aan bod:

Geschoolde onwetendheid
In de tovercirkel van niet-weten leer je oefenen met ‘negatieve bekwaamheid’ en ‘handelen door niet te handelen’; je leert werken met wat er niet is, met stiltes, paradoxen en de aandrang van het (nog) niet geleefde leven.

De mens als symbooldier met een verhalenbrein
Je leert de dubbele vaardigheid om te associëren en te disidentificeren, allebei onmisbare instrumenten voor verwondering en ontroering.

Holtes en voltes: het alfabet van genade
Je verwerft de kunde om schittering op te merken en aan te nemen in de onvolmaakte schoonheid van je wilde lijf en je heidense natuur, in schaduwwerk en in donkere nachten.

Tradities als vijvers van verbeelding
Fragmenten uit wijsheidstradities, religies en mythen leer je ontmantelen tot op hun mystieke kern, en de transformerende principes die erin verscholen liggen leer je opgraven en vertolken in een postmoderne taal en praxis.

Een technologie van het sacrale
Je leert vaardigheden om inspiratie vanuit jouw DNA vorm te geven, vanuit doorleefde ervaring en concrete oefening.

Voor wie?

Als je met mensen werkt, ben je van harte welkom.
Dit opleidingstraject is gericht op professionals – psychotherapeuten, leidinggevenden, leraren, coaches, ondernemers, kunstenaars, hulpverleners – die werken op het snijpunt van heling, (zelf)ontwikkeling en bezieling.
In systemisch werk is je eigen gewaarzijn een belangrijk professioneel instrument. Daarom doorloop je in deze opleiding ook een intensief persoonlijk proces.
Respect voor diverse levensbeschouwingen en religies is een basisvoorwaarde.
Wie deze opleiding voornamelijk voor zichzelf en de eigen persoonlijke groei wil volgen, kan na overleg, onder bepaalde voorwaarden, deelnemen.

 Wanneer?

Data
vrijdag 11 september 2020 
zaterdag 12 september 2020 
vrijdag 9 oktober 2020 
zaterdag 10 oktober 2020  
vrijdag 6 november 2020 
zaterdag 7 november 2020  
vrijdag 4 december 2020 
zaterdag 5 december 2020  
telkens van 10 tot 17u.

Plaats
Deurne (Antwerpen)

Begeleiding
Herman Cools

Prijs
– Btw-houders en bedrijven: 1450 euro (btw inclusief)
– Particulieren: 1200 euro (btw inclusief)
Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.

Inschrijven kan door een voorschot van 400 euro over te maken. Bij annulering langer dan een maand voor de opleiding worden 30 euro administratiekosten aangerekend. Bij annulering minder dan 3 weken voor de opleiding wordt het voorschot niet terugbetaald.
Ons rekeningnummer:
IBAN: BE22 8601 0572 6847
BIC: NICA BEBB

Uw naam (verplicht)

Uw straat+nr (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw stad/gemeente (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

 

Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit


Over liefdeselixirs en de alchemie van Eros

Over liefdeselixirs en de alchemie van Eros

achtdaagse opleiding over systemisch werken met lust, intimiteit en liefde     

Ik wil met je doen
wat de lente doet
met kersenbomen.
Pablo Neruda

Wie met mensen rondom seksuele en intieme thema’s werkt, beweegt zich in een complex en intens veld. Allerlei lijnen kruisen elkaar daar: lichaam en verbeelding, individu en cultuur, instinct en hart, waarden en taboes…

Werken met seksuele vraagstukken en intieme thema’s vereist het aanleggen van een stevige en uitdagende bedding. Er is verwondering voor nodig, wijsheid, durf en subtiliteit. Het is bewegen op het scherp van de snee, pendelend tussen verwelkomen en uitnodigen enerzijds en begrenzen vanuit plekbesef anderzijds.

Geconfronteerd met hulpvragen over lust en liefde word je als professional verplicht om indringende vragen onder ogen te zien.
– Hoe verwelkom je mensen met hun verlangen naar intimiteit en genot?
– Hoe installeer je ruimte voor vrije(nde) verhalen en toestemming voor versluiering?
– Welke verbale en non-verbale taalpatronen zet je in, bewust of onbewust, gewild of ongewild?
– Hoe ga je om met geheimen, (zelf)censuur, verlieservaringen, niet gestelde of geleefde vragen?
– Hoe antwoord je – verbaal en non-verbaal – op verhalen van schaamte, verkramping, verslaving en grenzenloosheid?
– Hoe creëer je een veilig draagvlak opdat traumatische ervaringen zich kunnen tonen, lucht krijgen en helen?

Tijdens dit traject leer je nauwkeurig kijken naar systemische dynamieken achter seksualiteit en intimiteit.
Je leert symptomen en signalen in seksuele sfeer zien als een onderdeel van een veel groter geheel. Seks gaat immers nooit alleen over seks, en in vraagstukken rondom intimiteit verbergen zich echo’s en oude verstrikkingen uit familiale en maatschappelijke systemen.
Je leert seksuele scripts lezen in de diverse manieren waarop mensen genot reguleren, intimiteit ervaren, omgaan met opwinding, geilheid, kwetsbaarheid en schending.
Je krijgt oog voor hechtingspatronen en intieme imprints, en hoe verwondingen op dit gebied zich (kunnen) verraden.

Meer dan bij welke hulpvraag ook, geldt hier dat je zélf in het geding bent.
Als professional word je bij intieme of seksuele vragen geconfronteerd met jouw hechtingsstijl en seksuele groepsgeweten.
De opleiding is één grote uitnodiging om je bewust te worden van je eigen seksuele moedertaal en je unieke, intieme landkaarten, én de mogelijke verschillen met die van anderen.

Meer specifiek komen volgende concepten en vaardigheden aan bod:

Aanraking en de ‘bedradingen’ van ons lijf
Werken met seksualiteit en intimiteit is werken met het verlangen van mensen om zich te openen, maar evenzeer bewegen in een veld boordevol zichtbare en onzichtbare grenzen.
Je verfijnt je vaardigheden en oefent de kunst van lichaamslezen.
Je leert werken met de principes van lust, liefde en vreugde en hun organische vertaling ervan in het lijf; 

Seksuele identiteit en gendermozaïek
De opbouw van een seksuele identiteit is een dynamisch proces waarin verschillende ingrediënten gemengd worden: sekse (biologisch geslacht), gender, sekserollen en seksuele voorkeur.
Je leert met deze gendermozaïek werken als was het een intieme landkaart.
Je onderzoekt en pendelt tussen mannelijke en vrouwelijke archetypen en oerbeelden.

Mannelijkheid en vrouwelijkheid
Mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn geladen en beladen begrippen.
Achter deze overtuigingen schuilen ervaringen: persoonlijke, transgenerationele, collectieve…
Samen met je groepsgenoten – die spiegels van mannelijkheid of vrouwelijkheid voorhouden – zoek je naar concrete en diverse manieren om te ankeren in seksualiteit en om te aarden in mannelijkheid en/of vrouwelijkheid.
Je verkent hoe je je kan verhouden tot de postmoderne uitdaging van genderfluïditeit.

Intieme imprints en seksuele scripts
Mensen dragen gewonde verhalen met zich mee als het over lustbeleving en intimiteit gaat: over hoe seksuele levendigheid werd gedempt of grenzen werden geschonden.
Je leert basale vaardigheden voor het creëren van een emotioneel veilige plek.
Je leert helende bewegingen aansturen.

Schaduwdimensies
Werken met seksuele energie is ook werken in een donker gebied.
Je leert je verhouden tot seksverslaving, misbruik, porno, schaamte en kramp.
Insluiten is hierbij een basisvaardigheid die vraagt dat je je eigen bewustzijnsvernauwingen en oordelen onder ogen ziet.

 

Wanneer?

vrijdag 13 november 2020
zaterdag 14 november 2020
vrijdag 11 december 2020
zaterdag 12 december 2020
vrijdag 8 januari 2021
zaterdag 9 januari 2021
vrijdag 5 februari 2021
zaterdag 6 februari 2021
telkens van 10 tot 17u.

Plaats
Antwerpen – Deurne

Begeleiding
Herman Cools

Prijs

– Voor btw-houders en bedrijven: 1450 euro (btw inclusief)
– Voor particulieren: 1200 euro (btw inclusief)
Koffie, thee en een lichte lunch zijn inbegrepen.

Inschrijven kan door een voorschot van 400 euro over te maken.

Bij annulering langer dan een maand voor de opleiding worden 30 euro administratiekosten aangerekend. Bij annulering minder dan 3 weken voor de opleiding wordt het voorschot niet terugbetaald.

Ons rekeningnummer:
IBAN: BE22 8601 0572 6847
BIC: NICA BE BB

Uw naam (verplicht)

Uw straat+nr (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw stad/gemeente (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit


Mannengroep

Mannengroep

zeven avonden (19.30 – 22u.) en twee dagen (van 10 – 17u.)   

Jongens kunnen alleen van vaders leren op welke frequentie een mannelijk lijf vibreert.
Alleen van andere mannen kunnen zij het lied leren
dat volwassen mannelijke cellen zingen
en hoe rauw, eenzaam, moedig, gracieus en half schaamtevol
mannelijke atomen dansen.
Naar Robert Bly 

Een supportgroep voor mannen, welke ook je seksuele voorkeur is.
Een mannengroep om te ervaren dat je steun kunt vinden bij je eigen seksegenoten.
Een groep om emotioneel veilige banden met andere mannen te smeden.
Een mannengroep waarin anderen verrassende en ontroerende spiegels voor je kunnen worden.

Er wordt gewerkt met deelrondes, (familie)opstellingen, adem, beweging, rituelen, poëzie en verhalen.  Afhankelijk van wat belangrijk voor je is, kunnen volgende thema’s aan bod komen:

Jij en je lichaam   
zelfbeeld, zelfervaring, gezondheid, ziekte, kracht, geweld, grenzen…

De eigenheid van mannelijke seksualiteit  
Genieten, begeerte, schaamteloosheid, prestatiedrang en verkramping, verslaving, verbinding met je hart…

De afdrukken, sporen en krassen van moeders, vaders en opvoeders in je karakter  
Wat ons gemaakt heeft tot wie we zijn: hulpbronnen en trauma’s…

Emoties en intimiteit
Relaties, hechting, bindings- en verlatingsangst, zwijgen en spreken, verbinding

Hoe jezelf manifesteren in de wereld? 
De betekenis van werk, succes, faalangst, geld, macht, expressie, machteloosheid, daadkracht…

De relatie met jezelf   
Zelfwaardering, kritische stemmen en sabotagemechanismen, innerlijke dialogen, leren waarnemen van je innerlijke wereld, je dromen en je ontgoochelingen…

Betekenis 
Zingeving, bitterheid, levensvreugde, wanhoop, dood en rouw…

Mannelijke vriendschappen    
Behoefte aan ervaarbaar broederschap, mannelijke solidariteit, vriendschap…

Deze groep komt gedurende een jaar op regelmatige basis samen: zeven avonden en één volledige dag.

Een voorafgaand gesprek is mogelijk.

Wanneer?
Start: oktober 2020. De data worden op de eerste avond in overleg bepaald.

Plaats
Antwerpen (Deurne)

Begeleiding
Herman Cools

Prijs

Voor particulieren:
45 euro per avond en 180 euro voor de twee dagen: totaal: 495 euro

Voor btw-houders (bedrijven): totaal: 590 euro

Koffie, thee en dranken zijn inbegrepen.

Ons rekeningnummer:
IBAN: BE22 8601 0572 6847
BIC: SPAABE 22

Uw naam (verplicht)

Uw straat+nr (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw stad/gemeente (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

 

Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit


Supervisiegroep

Supervisiegroep

Het ambacht van de meester
dat is
in een smeltkroes van ontmoeting
weet hebben van vloeibare metalen.

Tussen jou en mij een smidse.
Jij smeedt het ijzer terwijl ik heet ben.
De ertsen gloeien.
Ik vergeet of jij aambeeld dan wel hamer was.

Wie zal er komen om ons onderricht te geven?
Wie smelt er en wie wordt gesmolten?

Herman Cools  

Deze groep is bedoeld voor mannen en vrouwen die op professionele basis met mensen werken:
psychotherapeuten, coaches, trainers, leidingevenden.
De groep bestaat uit maximum acht deelnemers.

De focus ligt niet alleen op manieren om je professionele vaardigheden aan te scherpen,
maar ook en vooral op wat het werken met mensen van je vraagt op identiteitsniveau.
We werken met concrete casussen. Hierbij staan existentiële vragen centraal.
– Wie ben jij als begeleider?
– Wat bezielt jou?
– Welke uitdagingen kloppen bij je aan de deur?
– Hoe zet jij jezelf in als instrument?

Thema’s die ter sprake kunnen komen:
– verfijnen van je waarneming,
– overdracht en tegenoverdracht,
– Eros en Thanatos in de begeleiding,
– trauma, holding en containment,
– kader, contract, plekbesef,
– vloeibare diagnostiek,
– de potentie van onvolmaaktheid,
– ….

Wanneer? 

Wanneer er een plek vrij komt in een bestaande groep, kan je aansluiten.
Bij voldoende aanmeldingen start een nieuwe groep.  
Je kan je nu al aanmelden.    

Plaats
Deurne – Antwerpen

Begeleiding
Herman Cools

Prijs
660 euro voor zes supervisiedagen van 10 tot 17u.

Ons rekeningnummer:
IBAN: BE22 8601 0572 6847
BIC: SPAABE 22

Uw naam (verplicht)

Uw straat+nr (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw stad/gemeente (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

 

Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit