Oude wijsheid en onzichtbare handen

Oude wijsheid en onzichtbare handen

zesdaagse opleiding over systemische basisdynamieken  

Tijdens deze zes dagen leer je je de finesses van systemische basisdynamieken eigen maken.
Je leert gelaagd kijken naar hoe jij en anderen in systemen leven en ademen, hoe wij deel uitmaken van grotere tableaus.

Relaties, gezinnen, families en organisaties zijn bewegende systemen. Op een grotere schaal zijn groepen, volkeren, culturen en tradities resonerende velden, tableaus. En op microvlak vormen zowel ons lichaam als onze persoonlijkheid een ademend systeem.

Elk systeem heeft een eigen geheugen. In dat geheugen liggen informatie, kennis en hulpbronnen opgeslagen, samen met verstrikkingen en verslavingen, uitsluitingen en allergieën.
Aangezien we tot diverse systemen behoren, zijn we meervoudig geworteld en hebben we ‘brede’ identiteiten die soms met elkaar conflicteren.

Systemisch werk maakt gebruik van een paradoxale ontwikkelingsmethodologie: ontwikkelen is er tegelijk ook omwikkelen, transcenderen gaat er hand in hand met insluiten.
In deze opleiding leer je verstrikkingen en allergieën waarnemen en zichtbaar maken. Conflicterende elementen worden uit elkaar gehaald. Wat uitgesloten werd, wordt opnieuw omarmd.
In het systemische ambacht, dat in oude tradities soul making werd genoemd, leer je de verschillende elementen uit een systeemgeheugen op elkaar af te stemmen en vervolgens te integreren in een groter geheel.

Informatie en kennis worden zo omgesmeed tot wijsheid waardoor we ons kunnen laten dragen. Steeds complexer wordend groeien we toe naar een steeds diepere eenvoud.

Meer specifiek komen volgende concepten en vaardigheden aan bod in de opleiding:

– Het systemisch spanningsveld tussen ‘voorwaarts’ leven – een oorspronkelijk leven willen leiden – en ‘achterwaarts’ begrijpen – de behoefte aan reflectie.
De vaardigheid van systemisch kaderen: terugkijkend leer je samenhang te zien; vooruit schouwend sla je – om met Steve Jobs te spreken – ‘een deuk in het universum’.

– Toegewend en vol-ledig leren spreken.
De vaardigheid van systemisch contracteren, de gepaste vragen baren.

– Deel zijn van een groter tableau.
De vaardigheid van (werken met) plekbesef, heilige ruimte en afbakening. 

– Fenomenologisch waarnemen in ‘wetende’ velden.
De luisterende bewustzijnsstaat en de vaardigheid van geschoolde onwetendheid.

– Het van-zelf-sprekende lijf.
De vaardigheid van lichaamslezen en het volgen van symptomen.

– De krekels in de ziel : bindingen, gebonden energieën en imprints vanuit het groepsgeweten.
Bedding creëren als vaardigheid: hulpbronnen opsporen en creëren, verslavingsgedrag en allergieën kunnen lezen als wegwijzers.

Voor wie?
Als je met mensen werkt, ben je van harte welkom.
Dit opleidingstraject is gericht naar psychotherapeuten, leidinggevenden, leraren, coaches, ondernemers, hulpverleners…
In systemisch werk is je eigen gewaarzijn een belangrijk professioneel instrument. Daarom doorloop je in deze opleiding ook een intensief persoonlijk proces.
Wie deze opleiding voornamelijk voor zichzelf en de eigen persoonlijke groei wil volgen, kan na overleg, onder bepaalde voorwaarden, deelnemen.

Wanneer?

Vrijdag 21 september 2018
Zaterdag 22 september 2018
Vrijdag 19 oktober 2018
Zaterdag 20 oktober 2018
Vrijdag 30 november 2018
Zaterdag 1 december 2018

telkens van 10 tot 17 u.

Plaats
Antwerpen – Deurne

Begeleiding
Herman Cools

Prijs

– Voor btw-houders en bedrijven: 1150 euro (btw inclusief)
– Voor particulieren: 950 euro (btw inclusief)
Koffie, thee en een lichte lunch zijn inbegrepen.

Inschrijven kan door een voorschot van 300 euro over te maken.

Bij annulering langer dan een maand voor de opleiding worden 30 euro administratiekosten aangerekend. Bij annulering minder dan 3 weken voor de opleiding wordt het voorschot niet terugbetaald.

Ons rekeningnummer:
IBAN: BE22 8601 0572 6847
BIC: NICA BE BB


Uw naam (verplicht)

Uw straat+nr (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw stad/gemeente (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit


Kwantumsprong

Kwantumsprong

zesdaagse opleiding over woede, geweld en systemische dynamieken in en tussen daders en slachtoffers  

Tijdens deze zes dagen leer je systemisch focussen op agressie- en woedepatronen. Je leert gelaagd kijken naar geweld en dynamieken tussen slachtoffers en daders.

We gaan uit van de intuïtie van de archetypische psycholoog James Hillman dat we, om geweld te bekoelen, niet alleen therapeutisch begrip nodig hebben, maar ook ritme, humor, buikgevoel, dans, retoriek en ritueel.

In systemisch werk zet je jezelf in als instrument. Daarom kijken we tijdens deze opleiding naar waar jouw ‘raakbaar punt’ ligt als het gaat over woede, geweld, kleine of grote oorlogen, in en buiten jezelf, terreur… Wat is de impact ervan op je leven? Hoe verhoud je je ertoe? Hoe ga je om met schuld en onschuld?
Je kan eigen woede- en verliespatronen verkennen, zodat ze vruchtbaar kunnen worden op professioneel vlak.

We werken met een Dader – Slachtoffer – kwadrant.
Vanuit systemisch perspectief zijn de plek van dader en die van slachtoffer innig met elkaar verstrengeld. Ze zijn niet te scheiden, maar dienen wel onderscheiden te worden om er vrijer in te kunnen bewegen.
Aangezien het dader-slachtoffer-thema vaak sterke emotionele ladingen met zich meedraagt, onderzoeken we ook ontkennings- en identificatiepatronen.
Vanuit zowel de plek van slachtoffer als die van dader gaan we na wat helend kan zijn en wat nodig is voor verzoening, als dat al kan.

Meer specifiek komen volgende concepten en vaardigheden aan bod:

– De spiraal van geweld en het systemisch concept van destructief recht: de meestal onbewuste en gevoelsgeladen overtuiging dat je het recht hebt om anderen te beschadigen omdat je zelf ooit beschadigd bent geweest.
De vaardigheid om de wortels van wraak en haat op te sporen en terug te buigen naar de eigen geschiedenis.

– Het vijanddenken (wij – zij) en het blinde, splitsende groepsgeweten.
De vaardigheid van meerzijdige partijdigheid.

– Het archetype van Vrouwe Justitia en de oorspronkelijkheid van het hart.
Helende, herverbindende gebaren en rituelen.

– De verborgen schreeuw.
Het herkennen van de wanhoop onder de woede.

– Concepten uit de filosofie van Emmanuel Levinas over het uiterst krachtig appel van het uiterst kwetsbare menselijke gelaat.
Ontmoeten, voorbij goed en kwaad. Pendelen tussen jezelf en de ander. 

– Verzoening als kwantumsprong.
Verrassende dialectiek in dialoog.

Voor wie?
Als je met mensen werkt, ben je van harte welkom.
Dit opleidingstraject is gericht naar psychotherapeuten, leidinggevenden, leraren, coaches, ondernemers, hulpverleners…
In systemisch werk is je eigen gewaarzijn een belangrijk professioneel instrument. Daarom doorloop je in deze opleiding ook een intensief persoonlijk proces.
Heel specifiek is er in deze zesdaagse ruimte om persoonlijke thema’s te verbinden met grotere maatschappelijke vragen en collectieve opstellingen.
Ook wie deze opleiding wil volgen, omwille van een specifiek thema over geweld/dader/slachtoffer in de eigen geschiedenis of in die van (voor)ouders, is, na overleg, van harte welkom.

Wanneer?

Vrijdag 18 januari 2019
Zaterdag 19 januari 2019
Vrijdag 22 februari 2019
Zaterdag 23 februari 2019
Vrijdag 29 maart 2019
Zaterdag 30 maart 2019

telkens van 10 tot 17 u.

Plaats 
Deurne – Antwerpen

Begeleiding
Herman Cools

Prijs

– Voor bedrijven en btw-houders: 1150 euro (btw inclusief)
– Voor particulieren: 950 euro (btw inclusief)
Koffie, thee en een lichte lunch zijn inbegrepen.

Bij annulering langer dan een maand voor de opleiding worden 30 euro administratiekosten aangerekend. Bij annulering minder dan 3 weken voor de opleiding wordt het voorschot niet terugbetaald.

Ons rekeningnummer:
IBAN: BE22 8601 0572 6847
BIC: NICA BEBB


Uw naam (verplicht)

Uw straat+nr (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw stad/gemeente (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit


Mannengroep

Mannengroep

zeven avonden (19.30 – 22u.) en één dag (10 – 17u.)   

Jongens kunnen alleen van vaders leren op welke frequentie een mannelijk lijf vibreert.
Alleen van andere mannen kunnen zij het lied leren
dat volwassen mannelijke cellen zingen
en hoe rauw, eenzaam, moedig, gracieus en half schaamtevol
mannelijke atomen dansen.
Naar Robert Bly 

Een supportgroep voor mannen, welke ook je seksuele voorkeur is.
Een mannengroep om te ervaren dat je steun kunt vinden bij je eigen seksegenoten.
Een groep om emotioneel veilige banden met andere mannen te smeden.
Een mannengroep waarin anderen verrassende en ontroerende spiegels voor je kunnen worden.

Er wordt gewerkt met deelrondes, (familie)opstellingen, adem, beweging, rituelen, poëzie en verhalen.  Afhankelijk van wat belangrijk voor je is, kunnen volgende thema’s aan bod komen:

Jij en je lichaam   
zelfbeeld, zelfervaring, gezondheid, ziekte, kracht, geweld, grenzen…

De eigenheid van mannelijke seksualiteit  
Genieten, begeerte, schaamteloosheid, prestatiedrang en verkramping, verslaving, verbinding met je hart…

De afdrukken, sporen en krassen van moeders, vaders en opvoeders in je karakter  
Wat ons gemaakt heeft tot wie we zijn: hulpbronnen en trauma’s…

Emoties en intimiteit
Relaties, hechting, bindings- en verlatingsangst, zwijgen en spreken, verbinding

Hoe jezelf manifesteren in de wereld? 
De betekenis van werk, succes, faalangst, geld, macht, expressie, machteloosheid, daadkracht…

De relatie met jezelf   
Zelfwaardering, kritische stemmen en sabotagemechanismen, innerlijke dialogen, leren waarnemen van je innerlijke wereld, je dromen en je ontgoochelingen…

Betekenis 
Zingeving, bitterheid, levensvreugde, wanhoop, dood en rouw…

Mannelijke vriendschappen    
Behoefte aan ervaarbaar broederschap, mannelijke solidariteit, vriendschap…

Deze groep komt gedurende een jaar op regelmatige basis samen: zeven avonden en één volledige dag.

Een voorafgaand gesprek is mogelijk.

Wanneer?
De eerste avond is gepland op dinsdag 25 september 2018. De andere data worden op die avond in overleg bepaald.

Plaats
Antwerpen (Deurne)

Begeleiding
Herman Cools

Prijs

Voor particulieren:
45 euro per avond en 90 euro voor de extra dag; totaal: 405 euro

Voor btw-houders (bedrijven): totaal: 490 euro

Koffie, thee en dranken zijn inbegrepen.

Ons rekeningnummer:
IBAN: BE22 8601 0572 6847
BIC: SPAABE 22


Uw naam (verplicht)

Uw straat+nr (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw stad/gemeente (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit


Supervisiegroep

Supervisiegroep

Het ambacht van de meester
dat is
in een smeltkroes van ontmoeting
weet hebben van vloeibare metalen.

Tussen jou en mij een smidse.
Jij smeedt het ijzer terwijl ik heet ben.
De ertsen gloeien.
Ik vergeet of jij aambeeld dan wel hamer was.

Wie zal er komen om ons onderricht te geven?
Wie smelt er en wie wordt gesmolten?

Herman Cools  

Deze groep is bedoeld voor mannen en vrouwen die op professionele basis met mensen werken:
psychotherapeuten, coaches, trainers, leidingevenden.
De groep bestaat uit maximum acht deelnemers.

De focus ligt niet alleen op manieren om je professionele vaardigheden aan te scherpen,
maar ook en vooral op wat het werken met mensen van je vraagt op identiteitsniveau.
We werken met concrete casussen. Hierbij staan existentiële vragen centraal.
– Wie ben jij als begeleider?
– Wat bezielt jou?
– Welke uitdagingen kloppen bij je aan de deur?
– Hoe zet jij jezelf in als instrument?

Thema’s die ter sprake kunnen komen:
– verfijnen van je waarneming,
– overdracht en tegenoverdracht,
– Eros en Thanatos in de begeleiding,
– trauma, holding en containment,
– kader, contract, plekbesef,
– vloeibare diagnostiek,
– de potentie van onvolmaaktheid,
– ….

Wanneer?
Start: vrijdag 28 september 2018.
De data worden dan in overleg bepaald.

Plaats
Deurne – Antwerpen

Begeleiding
Herman Cools

Prijs
660 euro voor zes supervisiedagen van 10 tot 17.30u.

Ons rekeningnummer:
IBAN: BE22 8601 0572 6847
BIC: SPAABE 22


Uw naam (verplicht)

Uw straat+nr (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw stad/gemeente (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit


Familieopstellingen

Familieopstellingen

Zwerver,
jouw voetstappen
zijn de weg,
verder niets;
zwerver,
er is geen weg,
de weg ontstaat
door lopen.
Door te lopen
baant men de weg,
en achterom kijkend
ziet men het pad.

Antonio Machado

De methodiek van familieopstellingen werd ontwikkeld door Bert Hellinger. Het werk bestaat erin dat je groepsleden in de ruimte opstelt die jezelf, je partner, familieleden, organisaties, archetypische krachten& vertegenwoordigen.
Zo worden onzichtbare patronen en dynamieken in een individu, relatie, groep of familie zichtbaar. Tegelijk komen ook de verstrikkingen en verborgen krachten en bindingen aan het licht.

Meer info…
Als je zelf een opstelling wil…

Wanneer?
26 januari 2019

Plaats
Deurne (Antwerpen)

Begeleiding
Herman Cools

Prijs

Voor wie zelf een opstelling wil:
– voor particulieren: 110 euro
– voor bedrijven: 135 euro

Voor representanten:  55 euro

Ons rekeningnummer:
IBAN: BE22 8601 0572 6847
BIC: SPAABE 22


Uw naam (verplicht)

Uw straat+nr (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw stad/gemeente (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit