Kwantumsprong

Kwantumsprong

zesdaagse opleiding over woede, geweld en systemische dynamieken in en tussen daders en slachtoffers  

Tijdens deze zes dagen leer je systemisch focussen op agressie- en woedepatronen. Je leert gelaagd kijken naar geweld en dynamieken tussen slachtoffers en daders.

We gaan uit van de intuïtie van de archetypische psycholoog James Hillman dat we, om geweld te bekoelen, niet alleen therapeutisch begrip nodig hebben, maar ook ritme, humor, buikgevoel, dans, retoriek en ritueel.

In systemisch werk zet je jezelf in als instrument. Daarom kijken we tijdens deze opleiding naar waar jouw ‘raakbaar punt’ ligt als het gaat over woede, geweld, kleine of grote oorlogen, in en buiten jezelf, terreur… Wat is de impact ervan op je leven? Hoe verhoud je je ertoe? Hoe ga je om met schuld en onschuld?
Je kan eigen woede- en verliespatronen verkennen, zodat ze vruchtbaar kunnen worden op professioneel vlak.

We werken met een Dader – Slachtoffer – kwadrant.
Vanuit systemisch perspectief zijn de plek van dader en die van slachtoffer innig met elkaar verstrengeld. Ze zijn niet te scheiden, maar dienen wel onderscheiden te worden om er vrijer in te kunnen bewegen.
Aangezien het dader-slachtoffer-thema vaak sterke emotionele ladingen met zich meedraagt, onderzoeken we ook ontkennings- en identificatiepatronen.
Vanuit zowel de plek van slachtoffer als die van dader gaan we na wat helend kan zijn en wat nodig is voor verzoening, als dat al kan.

Meer specifiek komen volgende concepten en vaardigheden aan bod:

– De spiraal van geweld en het systemisch concept van destructief recht: de meestal onbewuste en gevoelsgeladen overtuiging dat je het recht hebt om anderen te beschadigen omdat je zelf ooit beschadigd bent geweest.
De vaardigheid om de wortels van wraak en haat op te sporen en terug te buigen naar de eigen geschiedenis.

– Het vijanddenken (wij – zij) en het blinde, splitsende groepsgeweten.
De vaardigheid van meerzijdige partijdigheid.

– Het archetype van Vrouwe Justitia en de oorspronkelijkheid van het hart.
Helende, herverbindende gebaren en rituelen.

– De verborgen schreeuw.
Het herkennen van de wanhoop onder de woede.

– Concepten uit de filosofie van Emmanuel Levinas over het uiterst krachtig appel van het uiterst kwetsbare menselijke gelaat.
Ontmoeten, voorbij goed en kwaad. Pendelen tussen jezelf en de ander. 

– Verzoening als kwantumsprong.
Verrassende dialectiek in dialoog.

Voor wie?
Als je met mensen werkt, ben je van harte welkom.
Dit opleidingstraject is gericht naar psychotherapeuten, leidinggevenden, leraren, coaches, ondernemers, kunstenaars, hulpverleners…
In systemisch werk is je eigen gewaarzijn een belangrijk professioneel instrument. Daarom doorloop je in deze opleiding ook een intensief persoonlijk proces.
Heel specifiek is er in deze zesdaagse ruimte om persoonlijke thema’s te verbinden met grotere maatschappelijke vragen en collectieve opstellingen.
Ook wie deze opleiding wil volgen, omwille van een specifiek thema over geweld/dader/slachtoffer in de eigen geschiedenis of in die van (voor)ouders, is, na overleg, van harte welkom.

Wanneer?

Vrijdag 14 februari 2020 
Zaterdag 15 februari 2020 
Vrijdag 20 maart 2020 
Zaterdag 21 maart 2020 
Vrijdag 1 mei 2020 
Zaterdag 2 mei 2020 

telkens van 10 tot 17 u.

Plaats 
Deurne – Antwerpen

Begeleiding
Herman Cools

Prijs

– Voor bedrijven en btw-houders: 1150 euro (btw inclusief)
– Voor particulieren: 950 euro (btw inclusief)
Koffie, thee en een lichte lunch zijn inbegrepen.

Bij annulering langer dan een maand voor de opleiding worden 30 euro administratiekosten aangerekend. Bij annulering minder dan 3 weken voor de opleiding wordt het voorschot niet terugbetaald.

Ons rekeningnummer:
IBAN: BE22 8601 0572 6847
BIC: NICA BEBB


Uw naam (verplicht)

Uw straat+nr (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw stad/gemeente (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit


Morsen met licht

Morsen met licht 

systemisch werken met zin geven en betekenis krijgen    

Je naam is een tent waarin je schuilt
en een schil waarin je rijpt.
Henk van der Waal

Als je met mensen op identiteitsniveau werkt, stoot je onvermijdelijk op brandende vragen over leven, geboorte en dood. Ervaringen met schoonheid, agressie, liefde, falen, sterven, verlangen… kunnen je brutaal bij verstomming of siddering brengen, of je verrassend binnenleiden in velden van verwondering en dankbaarheid.
Volgens oude verhalen bevind je je – bij deze combinatie van huivering en fascinatie – op ‘heilige grond’, dat wil zeggen: in het hart van diepe mysteries.

Deze achtdaagse opleiding focust op het aanscherpen van je vermogen om met zingevingsthema’s om te gaan. Je leert gelaagd kijken naar hoe jij en anderen omgaan met prangende existentiële vragen, aan de hand van het systemisch perspectief dat mensen aparte entiteiten vormen die tegelijk deel uit maken van grotere gehelen.

– Als autonoom ademende gehelen, geworteld in de grond onder onze voeten, zijn we in staat om betekenis te creëren door kaders rondom onze ervaringen te weven. Tijdens het leertraject focus je op zingeving als kunde: hoe mensen via observeren, coderen, imiteren en toe-eigenen hun eigen zingevingspatronen ontwerpen.

– Als deel van grotere gehelen zijn we evenwel ook in staat om ons te voeden met betekenissen die we ontvangen. Dit aannemen van betekenis is eerder een kunst van afstemmen dan van ontwerpen. Het is toelaten van disclosure: letterlijk ont-sluiten van wat diep ingevouwen sluimert in mensen, als in een cocon.
Omdat deze manier van zin verwerven een uiterst kwetsbaar proces is, vraagt dit van jou als begeleider een houding van sensitiviteit, nederigheid en overgave.

‘Op de vraag naar de zin van het leven, antwoordt ieder mens met zijn levensloop.’ Met deze beroemd geworden uitspraak herinnert György Konrád er aan dat betekenis alleen maar geoogst kan worden via gestaag bewegen met lijf en leden, met handen en voeten. Waarheid wordt niet in het hoofd maar in de onderbuik bereid.
Daarom cirkelen we tijdens de opleiding rond het resonerend veld dat ons lichaam is. We verbinden zin opnieuw met zintuiglijkheid en zinnelijkheid.

Meer specifiek komen volgende concepten en vaardigheden aan bod:

Geschoolde onwetendheid
In de tovercirkel van niet-weten leer je oefenen met ‘negatieve bekwaamheid’ en ‘handelen door niet te handelen’; je leert werken met wat er niet is, met stiltes, paradoxen en de aandrang van het (nog) niet geleefde leven.

De mens als symbooldier met een verhalenbrein
Je leert de dubbele vaardigheid om te associëren en te disidentificeren, allebei onmisbare instrumenten voor verwondering en ontroering.

Holtes en voltes: het alfabet van genade
Je verwerft de kunde om schittering op te merken en aan te nemen in de onvolmaakte schoonheid van je wilde lijf en je heidense natuur, in schaduwwerk en in donkere nachten.

Tradities als vijvers van verbeelding
Fragmenten uit wijsheidstradities, religies en mythen leer je ontmantelen tot op hun mystieke kern, en de transformerende principes die erin verscholen liggen leer je opgraven en vertolken in een postmoderne taal en praxis.

Een technologie van het sacrale
Je leert vaardigheden om inspiratie vanuit jouw DNA vorm te geven, vanuit doorleefde ervaring en concrete oefening.

Voor wie?

Als je met mensen werkt, ben je van harte welkom.
Dit opleidingstraject is gericht op professionals – psychotherapeuten, leidinggevenden, leraren, coaches, ondernemers, kunstenaars, hulpverleners – die werken op het snijpunt van heling, (zelf)ontwikkeling en bezieling.
In systemisch werk is je eigen gewaarzijn een belangrijk professioneel instrument. Daarom doorloop je in deze opleiding ook een intensief persoonlijk proces.
Respect voor diverse levensbeschouwingen en religies is een basisvoorwaarde.
Wie deze opleiding voornamelijk voor zichzelf en de eigen persoonlijke groei wil volgen, kan na overleg, onder bepaalde voorwaarden, deelnemen.

 Wanneer?

20 – 21 september 2019
18 – 19 oktober 2019
15 – 16 november 2019
13 – 14 december 2019 
telkens van 10 tot 17u.

Plaats
Deurne (Antwerpen)

Begeleiding
Herman Cools

Prijs
– Btw-houders en bedrijven: 1330 euro (btw inclusief)
– Particulieren: 1100 euro (btw inclusief)
Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.

Inschrijven kan door een voorschot van 400 euro over te maken. Bij annulering langer dan een maand voor de opleiding worden 30 euro administratiekosten aangerekend. Bij annulering minder dan 3 weken voor de opleiding wordt het voorschot niet terugbetaald.
Ons rekeningnummer:
IBAN: BE22 8601 0572 6847
BIC: NICA BEBB


Uw naam (verplicht)

Uw straat+nr (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw stad/gemeente (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit


Mannengroep

Mannengroep

zeven avonden (19.30 – 22u.) en twee dagen (van 10 – 17u.)   

Jongens kunnen alleen van vaders leren op welke frequentie een mannelijk lijf vibreert.
Alleen van andere mannen kunnen zij het lied leren
dat volwassen mannelijke cellen zingen
en hoe rauw, eenzaam, moedig, gracieus en half schaamtevol
mannelijke atomen dansen.
Naar Robert Bly 

Een supportgroep voor mannen, welke ook je seksuele voorkeur is.
Een mannengroep om te ervaren dat je steun kunt vinden bij je eigen seksegenoten.
Een groep om emotioneel veilige banden met andere mannen te smeden.
Een mannengroep waarin anderen verrassende en ontroerende spiegels voor je kunnen worden.

Er wordt gewerkt met deelrondes, (familie)opstellingen, adem, beweging, rituelen, poëzie en verhalen.  Afhankelijk van wat belangrijk voor je is, kunnen volgende thema’s aan bod komen:

Jij en je lichaam   
zelfbeeld, zelfervaring, gezondheid, ziekte, kracht, geweld, grenzen…

De eigenheid van mannelijke seksualiteit  
Genieten, begeerte, schaamteloosheid, prestatiedrang en verkramping, verslaving, verbinding met je hart…

De afdrukken, sporen en krassen van moeders, vaders en opvoeders in je karakter  
Wat ons gemaakt heeft tot wie we zijn: hulpbronnen en trauma’s…

Emoties en intimiteit
Relaties, hechting, bindings- en verlatingsangst, zwijgen en spreken, verbinding

Hoe jezelf manifesteren in de wereld? 
De betekenis van werk, succes, faalangst, geld, macht, expressie, machteloosheid, daadkracht…

De relatie met jezelf   
Zelfwaardering, kritische stemmen en sabotagemechanismen, innerlijke dialogen, leren waarnemen van je innerlijke wereld, je dromen en je ontgoochelingen…

Betekenis 
Zingeving, bitterheid, levensvreugde, wanhoop, dood en rouw…

Mannelijke vriendschappen    
Behoefte aan ervaarbaar broederschap, mannelijke solidariteit, vriendschap…

Deze groep komt gedurende een jaar op regelmatige basis samen: zeven avonden en één volledige dag.

Een voorafgaand gesprek is mogelijk.

Wanneer?
Start: dinsdagavond 24 september, van 19.30 tot 22u. De andere data worden op die avond in overleg bepaald.

Plaats
Antwerpen (Deurne)

Begeleiding
Herman Cools

Prijs

Voor particulieren:
45 euro per avond en 180 euro voor de twee dagen: totaal: 495 euro

Voor btw-houders (bedrijven): totaal: 590 euro

Koffie, thee en dranken zijn inbegrepen.

Ons rekeningnummer:
IBAN: BE22 8601 0572 6847
BIC: SPAABE 22


Uw naam (verplicht)

Uw straat+nr (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw stad/gemeente (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit


Supervisiegroep

Supervisiegroep

Het ambacht van de meester
dat is
in een smeltkroes van ontmoeting
weet hebben van vloeibare metalen.

Tussen jou en mij een smidse.
Jij smeedt het ijzer terwijl ik heet ben.
De ertsen gloeien.
Ik vergeet of jij aambeeld dan wel hamer was.

Wie zal er komen om ons onderricht te geven?
Wie smelt er en wie wordt gesmolten?

Herman Cools  

Deze groep is bedoeld voor mannen en vrouwen die op professionele basis met mensen werken:
psychotherapeuten, coaches, trainers, leidingevenden.
De groep bestaat uit maximum acht deelnemers.

De focus ligt niet alleen op manieren om je professionele vaardigheden aan te scherpen,
maar ook en vooral op wat het werken met mensen van je vraagt op identiteitsniveau.
We werken met concrete casussen. Hierbij staan existentiële vragen centraal.
– Wie ben jij als begeleider?
– Wat bezielt jou?
– Welke uitdagingen kloppen bij je aan de deur?
– Hoe zet jij jezelf in als instrument?

Thema’s die ter sprake kunnen komen:
– verfijnen van je waarneming,
– overdracht en tegenoverdracht,
– Eros en Thanatos in de begeleiding,
– trauma, holding en containment,
– kader, contract, plekbesef,
– vloeibare diagnostiek,
– de potentie van onvolmaaktheid,
– ….

Wanneer? 
De eerste twee dagen werden al vastgelegd:  
maandag 20 januari 2020 
dinsdag 3 maart 2020  
De andere vier dagen (tussen april en november 2020) worden in overleg vastgelegd tijdens de eerste samenkomst in januari.  

Plaats
Deurne – Antwerpen

Begeleiding
Herman Cools

Prijs
660 euro voor zes supervisiedagen van 10 tot 17u.

Ons rekeningnummer:
IBAN: BE22 8601 0572 6847
BIC: SPAABE 22


Uw naam (verplicht)

Uw straat+nr (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw stad/gemeente (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit


Familieopstellingen

Familieopstellingen

Zwerver,
jouw voetstappen
zijn de weg,
verder niets;
zwerver,
er is geen weg,
de weg ontstaat
door lopen.
Door te lopen
baant men de weg,
en achterom kijkend
ziet men het pad.

Antonio Machado

De methodiek van familieopstellingen werd ontwikkeld door Bert Hellinger. Het werk bestaat erin dat je groepsleden in de ruimte opstelt die jezelf, je partner, familieleden, organisaties, archetypische krachten& vertegenwoordigen.
Zo worden onzichtbare patronen en dynamieken in een individu, relatie, groep of familie zichtbaar. Tegelijk komen ook de verstrikkingen en verborgen krachten en bindingen aan het licht.

Meer info…
Als je zelf een opstelling wil…

Wanneer?
zaterdag 18 januari 2020  

Plaats
Deurne (Antwerpen)

Begeleiding
Herman Cools

Prijs

Voor wie zelf een opstelling wil:
– voor particulieren: 120 euro
– voor btw-houders en bedrijven: 145 euro

Voor representanten:  55 euro

Ons rekeningnummer:
IBAN: BE22 8601 0572 6847
BIC: SPAABE 22


Uw naam (verplicht)

Uw straat+nr (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw stad/gemeente (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit