In levenden lijve

achtdaagse opleiding over systemisch werken met taal en poëzie

voorjaar 2022

 

Meer informatie volgt binnenkort.

Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit


Magie op de drempel

Magie op de drempel

achtdaagse opleiding over systemisch werken in individuele begeleiding   

You can’t send a kiss by messenger.
Han de Wit

Deze opleiding staat in het teken van de wonderlijke magie van ontmoeten.
In de letterlijke betekenis is ontmoeten een ‘negatieve’ bekwaamheid: je ontdoen van moeten.
Voor ieder mensenberoep geldt: zonder ontmoeting, geen betekenis.
Zonder aanwezigheid, aandacht en een goed beheer van grenzen, geen wonder.

Wat de methode betreft, richt dit leertraject zich op professionals die met opstellingen willen leren werken in één-op-één-settings, m.a.w. zonder representanten.

Ontmoeten gebeurt in het boeiende en complexe grensgebied tussen jezelf en de ander. Tijdens dit leertraject laten we ons gidsen door het beeld van de drempel als oersymbool voor de transitieruimte die jij in je werk wilt creëren.

De drempel is het archetype voor de plek vóór jouw deur, de plaats waar binnen- en buitenwereld elkaar aanraken.
Drempels zijn vaak broei- en broedplaatsen met grote lading. Er gebeurt veel: mensen komen en gaan, verwelkomen en nemen afscheid, laden en lossen, vaak razendsnel.
Soms zijn drempels oorden van vreugdevolle begroeting en heerlijk contact, dan weer van druk verkeer, botsingen, oorlogen…

Tijdens deze opleiding leer je scherp kijken naar hoe je aanwezig bent op de drempel tussen jou en je cliënten. Er is ruimte om storingen en ruis op de contactgrens mild en nieuwsgierig te verkennen: trancepatronen – hoe jij of je cliënt wegtrekt uit de ontmoeting – , pantsering, afweermechanismen…

Ontmoeten – je ontdoen van moeten – is zowel een kunde als een kunst.
Tijdens dit leerproces krijg je, via de spiegels die je groepsgenoten voor je worden, oog voor de structuur achter jouw magie van ontmoeten: hoe jij instinctief en intuïtief resoneert en aanwezig ‘wordt’, wat het van je vraagt om een ander aan te nemen, hoe je oordelen leert waarnemen en opschorten, hoe je grenzen reguleert.

Grensdynamieken en grensregulering vormen een wezenlijk onderdeel van deze training. Je leert tijdens deze dagen hoe jij jij je eigen grenzen en die van anderen ervaart, welke systemische stress je hierbij met je mee draagt, en hoe je beschadigde grenzen verzorgt, versterkt en mogelijk herstelt.

Meer specifiek komen volgende concepten en vaardigheden aan bod:

– De basisprincipes van opstellingenwerk in de setting van één-op-één-begeleiding
Je kan veel oefenen met systemische basisthema’s: loyaliteit, in- en uitsluiting, balans tussen geven en nemen, plekbesef en ordening in systemen, geheugen en bestemming…
Je leert werken met imaginatietechnieken, vloerankers, tafelopstellingen, taalpatronen, multitracking en lichaamswaarneming.
Je krijgt ook specifieke feedback van je groepsgenoten en van de trainer.

– Werken met kleine bewegingen
Opstellingen in de één-op-één-setting hebben het voordeel dat je als begeleider preciezer kunt afstemmen op je cliënt, dat je nauwkeuriger kunt intunen op imprints en grenzen en je interventies dus beter kunt doseren.
Je ontdekt hoe kleine, schijnbaar eenvoudige bewegingen grote golven kunnen teweeg brengen in de bedding van waaruit mensen hun leven opbouwen.

– De onmiddellijkheid van de ontmoeting als hefboom voor transformatie
Je verwerft doorgedreven inzicht in de diepe loyaliteit van mensen aan hun systeem van herkomst, aan de hulpbronnen, stressoren en trauma’s die in deze velden verborgen liggen en een ingrijpend effect sorteren op hun gedrag en overtuigingen.
Je ontwikkelt grotere zorgvuldigheid in het open leggen van imprints en vaardigheden om stroming te brengen in onafgemaakte, gestolde bewegingen.

– Primaat van de tegenoverdracht
Wie met mensen werkt, is zelf ook steeds het geding. Ook als begeleider herhaal je oude patronen.
Je verwerft soepelheid in het leren hanteren van triggers van tegenoverdracht en overdracht: leren kennen, erkennen en herkennen van ladingen en loyaliteiten die jij als begeleider meedraagt in je begeleidingswerk, en in tweede instantie van die van je cliënten.

– Aanwezigheid en trance
Trance – verdwijnen uit het hier en nu – is een fenomeen dat zich op de contactgrens manifesteert. Trance heeft een dubbel gezicht: mensen kunnen zowel fragmenteren als verstarren.
Je leert subtiel waarnemen:
hoe jij en mensen met wie je werkt vertrekken uit het lijfelijke hier en nu;
hoe deze verdwijnpunten precies de toegangspoort vormen voor helende bewegingen, voor een terugkeer naar het eigen lichaam en het drempelgebied van de ontmoeting.

Voor wie?
Als je met mensen werkt, ben je van harte welkom.
Dit opleidingstraject is gericht naar psychotherapeuten, leidinggevenden, leraren, coaches, ondernemers, hulpverleners…
In systemisch werk is je eigen gewaarzijn een belangrijk professioneel instrument. Daarom doorloop je in deze opleiding ook een intensief persoonlijk proces.
Wie deze opleiding voornamelijk voor zichzelf en de eigen persoonlijke groei wil volgen, kan na overleg, onder bepaalde voorwaarden, deelnemen.

Wanneer?
vrijdag 21 januari 2022
zaterdag 22 januari 2022
vrijdag 25 februari 2022
zaterdag 26 februari 2022
vrijdag 18 maart 2022
zaterdag 19 maart 2022
vrijdag 22 april 2022
zaterdag 23 april 2022
telkens van 10 tot 17u.

Plaats
Antwerpen – Deurne

Begeleiding
Herman Cools

Prijs

– Particulieren: 1400 euro (btw inclusief)
– Btw-houders en bedrijven: 1695 euro (btw inclusief)

Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.

Inschrijven kan door een voorschot van 400 euro over te maken.

Bij annulering langer dan een maand voor de opleiding worden 30 euro administratiekosten aangerekend. Bij annulering minder dan 3 weken voor de opleiding wordt het voorschot niet terugbetaald.

Ons rekeningnummer:
IBAN: BE22 8601 0572 6847
BIC: NICA BE BB  Uw naam (verplicht)

  Uw straat+nr (verplicht)

  Uw postcode (verplicht)

  Uw stad/gemeente (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw telefoonnummer (verplicht)

  Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit


  Morsen met licht

  Morsen met licht 

  systemisch werken met zin geven en betekenis krijgen    

  Je naam is een tent waarin je schuilt
  en een schil waarin je rijpt.
  Henk van der Waal

  Als je met mensen op identiteitsniveau werkt, stoot je onvermijdelijk op brandende vragen over leven, geboorte en dood. Ervaringen met schoonheid, agressie, liefde, falen, sterven, verlangen… kunnen je brutaal bij verstomming of siddering brengen, of je verrassend binnenleiden in velden van verwondering en dankbaarheid.
  Volgens oude verhalen bevind je je – bij deze combinatie van huivering en fascinatie – op ‘heilige grond’, dat wil zeggen: in het hart van diepe mysteries.

  Deze achtdaagse opleiding focust op het aanscherpen van je vermogen om met zingevingsthema’s om te gaan. Je leert gelaagd kijken naar hoe jij en anderen omgaan met prangende existentiële vragen, aan de hand van het systemisch perspectief dat mensen aparte entiteiten vormen die tegelijk deel uit maken van grotere gehelen.

  – Als autonoom ademende gehelen, geworteld in de grond onder onze voeten, zijn we in staat om betekenis te creëren door kaders rondom onze ervaringen te weven. Tijdens het leertraject focus je op zingeving als kunde: hoe mensen via observeren, coderen, imiteren en toe-eigenen hun eigen zingevingspatronen ontwerpen.

  – Als deel van grotere gehelen zijn we evenwel ook in staat om ons te voeden met betekenissen die we ontvangen. Dit aannemen van betekenis is eerder een kunst van afstemmen dan van ontwerpen. Het is toelaten van disclosure: letterlijk ont-sluiten van wat diep ingevouwen sluimert in mensen, als in een cocon.
  Omdat deze manier van zin verwerven een uiterst kwetsbaar proces is, vraagt dit van jou als begeleider een houding van sensitiviteit, nederigheid en overgave.

  ‘Op de vraag naar de zin van het leven, antwoordt ieder mens met zijn levensloop.’ Met deze beroemd geworden uitspraak herinnert György Konrád er aan dat betekenis alleen maar geoogst kan worden via gestaag bewegen met lijf en leden, met handen en voeten. Waarheid wordt niet in het hoofd maar in de onderbuik bereid.
  Daarom cirkelen we tijdens de opleiding rond het resonerend veld dat ons lichaam is. We verbinden zin opnieuw met zintuiglijkheid en zinnelijkheid.

  Meer specifiek komen volgende concepten en vaardigheden aan bod:

  Geschoolde onwetendheid
  In de tovercirkel van niet-weten leer je oefenen met ‘negatieve bekwaamheid’ en ‘handelen door niet te handelen’; je leert werken met wat er niet is, met stiltes, paradoxen en de aandrang van het (nog) niet geleefde leven.

  De mens als symbooldier met een verhalenbrein
  Je leert de dubbele vaardigheid om te associëren en te disidentificeren, allebei onmisbare instrumenten voor verwondering en ontroering.

  Holtes en voltes: het alfabet van genade
  Je verwerft de kunde om schittering op te merken en aan te nemen in de onvolmaakte schoonheid van je wilde lijf en je heidense natuur, in schaduwwerk en in donkere nachten.

  Tradities als vijvers van verbeelding
  Fragmenten uit wijsheidstradities, religies en mythen leer je ontmantelen tot op hun mystieke kern, en de transformerende principes die erin verscholen liggen leer je opgraven en vertolken in een postmoderne taal en praxis.

  Een technologie van het sacrale
  Je leert vaardigheden om inspiratie vanuit jouw DNA vorm te geven, vanuit doorleefde ervaring en concrete oefening.

  Voor wie?

  Als je met mensen werkt, ben je van harte welkom.
  Dit opleidingstraject is gericht op professionals – psychotherapeuten, leidinggevenden, leraren, coaches, ondernemers, kunstenaars, hulpverleners – die werken op het snijpunt van heling, (zelf)ontwikkeling en bezieling.
  In systemisch werk is je eigen gewaarzijn een belangrijk professioneel instrument. Daarom doorloop je in deze opleiding ook een intensief persoonlijk proces.
  Respect voor diverse levensbeschouwingen en religies is een basisvoorwaarde.
  Wie deze opleiding voornamelijk voor zichzelf en de eigen persoonlijke groei wil volgen, kan na overleg, onder bepaalde voorwaarden, deelnemen.

   Wanneer?

  Data
  vrijdag 17 september 2021 
  zaterdag 18 september 2021 
  vrijdag 15 oktober 2021
  zaterdag 16 oktober 2021  
  vrijdag 12 november 2021 
  zaterdag 13 november 2021  
  vrijdag 10 december 2021
  zaterdag 11 december 2021  
  telkens van 10 tot 17u.

  Plaats
  Deurne (Antwerpen)

  Begeleiding
  Herman Cools

  Prijs
  – Btw-houders en bedrijven: 1450 euro (btw inclusief)
  – Particulieren: 1200 euro (btw inclusief)
  Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.

  Inschrijven kan door een voorschot van 400 euro over te maken. Bij annulering langer dan een maand voor de opleiding worden 30 euro administratiekosten aangerekend. Bij annulering minder dan 3 weken voor de opleiding wordt het voorschot niet terugbetaald.
  Ons rekeningnummer:
  IBAN: BE22 8601 0572 6847
  BIC: NICA BEBB   Uw naam (verplicht)

   Uw straat+nr (verplicht)

   Uw postcode (verplicht)

   Uw stad/gemeente (verplicht)

   Uw email (verplicht)

   Uw telefoonnummer (verplicht)

    

   Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit


   Over liefdeselixirs en de alchemie van Eros

   Over liefdeselixirs en de alchemie van Eros

   achtdaagse opleiding over systemisch werken met lust, intimiteit en liefde     

   Ik wil met je doen
   wat de lente doet
   met kersenbomen.
   Pablo Neruda

   Wie met mensen rondom seksuele en intieme thema’s werkt, beweegt zich in een complex en intens veld. Allerlei lijnen kruisen elkaar daar: lichaam en verbeelding, individu en cultuur, instinct en hart, waarden en taboes…

   Werken met seksuele vraagstukken en intieme thema’s vereist het aanleggen van een stevige en uitdagende bedding. Er is verwondering voor nodig, wijsheid, durf en subtiliteit. Het is bewegen op het scherp van de snee, pendelend tussen verwelkomen en uitnodigen enerzijds en begrenzen vanuit plekbesef anderzijds.

   Geconfronteerd met hulpvragen over lust en liefde word je als professional verplicht om indringende vragen onder ogen te zien.
   – Hoe verwelkom je mensen met hun verlangen naar intimiteit en genot?
   – Hoe installeer je ruimte voor vrije(nde) verhalen en toestemming voor versluiering?
   – Welke verbale en non-verbale taalpatronen zet je in, bewust of onbewust, gewild of ongewild?
   – Hoe ga je om met geheimen, (zelf)censuur, verlieservaringen, niet gestelde of geleefde vragen?
   – Hoe antwoord je – verbaal en non-verbaal – op verhalen van schaamte, verkramping, verslaving en grenzenloosheid?
   – Hoe creëer je een veilig draagvlak opdat traumatische ervaringen zich kunnen tonen, lucht krijgen en helen?

   Tijdens dit traject leer je nauwkeurig kijken naar systemische dynamieken achter seksualiteit en intimiteit.
   Je leert symptomen en signalen in seksuele sfeer zien als een onderdeel van een veel groter geheel. Seks gaat immers nooit alleen over seks, en in vraagstukken rondom intimiteit verbergen zich echo’s en oude verstrikkingen uit familiale en maatschappelijke systemen.
   Je leert seksuele scripts lezen in de diverse manieren waarop mensen genot reguleren, intimiteit ervaren, omgaan met opwinding, geilheid, kwetsbaarheid en schending.
   Je krijgt oog voor hechtingspatronen en intieme imprints, en hoe verwondingen op dit gebied zich (kunnen) verraden.

   Meer dan bij welke hulpvraag ook, geldt hier dat je zélf in het geding bent.
   Als professional word je bij intieme of seksuele vragen geconfronteerd met jouw hechtingsstijl en seksuele groepsgeweten.
   De opleiding is één grote uitnodiging om je bewust te worden van je eigen seksuele moedertaal en je unieke, intieme landkaarten, én de mogelijke verschillen met die van anderen.

   Meer specifiek komen volgende concepten en vaardigheden aan bod:

   Aanraking en de ‘bedradingen’ van ons lijf
   Werken met seksualiteit en intimiteit is werken met het verlangen van mensen om zich te openen, maar evenzeer bewegen in een veld boordevol zichtbare en onzichtbare grenzen.
   Je verfijnt je vaardigheden en oefent de kunst van lichaamslezen.
   Je leert werken met de principes van lust, liefde en vreugde en hun organische vertaling ervan in het lijf; 

   Seksuele identiteit en gendermozaïek
   De opbouw van een seksuele identiteit is een dynamisch proces waarin verschillende ingrediënten gemengd worden: sekse (biologisch geslacht), gender, sekserollen en seksuele voorkeur.
   Je leert met deze gendermozaïek werken als was het een intieme landkaart.
   Je onderzoekt en pendelt tussen mannelijke en vrouwelijke archetypen en oerbeelden.

   Mannelijkheid en vrouwelijkheid
   Mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn geladen en beladen begrippen.
   Achter deze overtuigingen schuilen ervaringen: persoonlijke, transgenerationele, collectieve…
   Samen met je groepsgenoten – die spiegels van mannelijkheid of vrouwelijkheid voorhouden – zoek je naar concrete en diverse manieren om te ankeren in seksualiteit en om te aarden in mannelijkheid en/of vrouwelijkheid.
   Je verkent hoe je je kan verhouden tot de postmoderne uitdaging van genderfluïditeit.

   Intieme imprints en seksuele scripts
   Mensen dragen gewonde verhalen met zich mee als het over lustbeleving en intimiteit gaat: over hoe seksuele levendigheid werd gedempt of grenzen werden geschonden.
   Je leert basale vaardigheden voor het creëren van een emotioneel veilige plek.
   Je leert helende bewegingen aansturen.

   Schaduwdimensies
   Werken met seksuele energie is ook werken in een donker gebied.
   Je leert je verhouden tot seksverslaving, misbruik, porno, schaamte en kramp.
   Insluiten is hierbij een basisvaardigheid die vraagt dat je je eigen bewustzijnsvernauwingen en oordelen onder ogen ziet.

    

   Wanneer?

   vrijdag 26 november 2021
   zaterdag 27 november 2021
   vrijdag 7 januari 2022
   zaterdag 8 januari 2022
   vrijdag 11 februari 2022
   zaterdag 12 februari 2022
   vrijdag 25 maart 2022
   zaterdag 26 maart 2022
   telkens van 10 tot 17u.

   Plaats
   Antwerpen – Deurne

   Begeleiding
   Herman Cools

   Prijs

   – Voor particulieren: 1400 euro (btw inclusief)
   – Voor btw-houders en bedrijven: 1695 euro (btw inclusief)
   Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.

   Inschrijven kan door een voorschot van 400 euro over te maken.

   Bij annulering langer dan een maand voor de opleiding worden 30 euro administratiekosten aangerekend. Bij annulering minder dan 3 weken voor de opleiding wordt het voorschot niet terugbetaald.

   Ons rekeningnummer:
   IBAN: BE22 8601 0572 6847
   BIC: NICA BE BB    Uw naam (verplicht)

    Uw straat+nr (verplicht)

    Uw postcode (verplicht)

    Uw stad/gemeente (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Uw telefoonnummer (verplicht)

    Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit


    Mannengroep

    Mannengroep

    zeven avonden (19.30 – 22u.) en één dag (van 10 – 17u.)   

    Jongens kunnen alleen van vaders leren op welke frequentie een mannelijk lijf vibreert.
    Alleen van andere mannen kunnen zij het lied leren
    dat volwassen mannelijke cellen zingen
    en hoe rauw, eenzaam, moedig, gracieus en half schaamtevol
    mannelijke atomen dansen.
    Naar Robert Bly 

    Een supportgroep voor mannen, welke ook je seksuele voorkeur is.
    Een mannengroep om te ervaren dat je steun kunt vinden bij je eigen seksegenoten.
    Een groep om emotioneel veilige banden met andere mannen te smeden.
    Een mannengroep waarin anderen verrassende en ontroerende spiegels voor je kunnen worden.

    Er wordt gewerkt met deelrondes, (familie)opstellingen, adem, beweging, rituelen, poëzie en verhalen.  Afhankelijk van wat belangrijk voor je is, kunnen volgende thema’s aan bod komen:

    Jij en je lichaam   
    zelfbeeld, zelfervaring, gezondheid, ziekte, kracht, geweld, grenzen…

    De eigenheid van mannelijke seksualiteit  
    Genieten, begeerte, schaamteloosheid, prestatiedrang en verkramping, verslaving, verbinding met je hart…

    De afdrukken, sporen en krassen van moeders, vaders en opvoeders in je karakter  
    Wat ons gemaakt heeft tot wie we zijn: hulpbronnen en trauma’s…

    Emoties en intimiteit
    Relaties, hechting, bindings- en verlatingsangst, zwijgen en spreken, verbinding

    Hoe jezelf manifesteren in de wereld? 
    De betekenis van werk, succes, faalangst, geld, macht, expressie, machteloosheid, daadkracht…

    De relatie met jezelf   
    Zelfwaardering, kritische stemmen en sabotagemechanismen, innerlijke dialogen, leren waarnemen van je innerlijke wereld, je dromen en je ontgoochelingen…

    Betekenis 
    Zingeving, bitterheid, levensvreugde, wanhoop, dood en rouw…

    Mannelijke vriendschappen    
    Behoefte aan ervaarbaar broederschap, mannelijke solidariteit, vriendschap…

    Deze groep komt gedurende een jaar op regelmatige basis samen: zeven avonden en één volledige dag.

    Een voorafgaand gesprek is mogelijk.

    Wanneer?
    Start: dinsdagavond 14 september 2021  

    Plaats
    Antwerpen (Deurne)

    Begeleiding
    Herman Cools

    Prijs  
    Voor particulieren: 420 euro 
    Voor btw-houders en bedrijven: 508 euro
    Koffie, thee en dranken zijn inbegrepen. 

    Ons rekeningnummer:
    IBAN: BE22 8601 0572 6847
    BIC: SPAABE 22     Uw naam (verplicht)

     Uw straat+nr (verplicht)

     Uw postcode (verplicht)

     Uw stad/gemeente (verplicht)

     Uw email (verplicht)

     Uw telefoonnummer (verplicht)

      

     Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit


     Supervisiegroep

     Supervisiegroep

     Het ambacht van de meester
     dat is
     in een smeltkroes van ontmoeting
     weet hebben van vloeibare metalen.

     Tussen jou en mij een smidse.
     Jij smeedt het ijzer terwijl ik heet ben.
     De ertsen gloeien.
     Ik vergeet of jij aambeeld dan wel hamer was.

     Wie zal er komen om ons onderricht te geven?
     Wie smelt er en wie wordt gesmolten?

     Herman Cools  

     Deze groep is bedoeld voor mannen en vrouwen die op professionele basis met mensen werken:
     psychotherapeuten, coaches, trainers, leidinggevenden.
     De groep bestaat uit maximum acht deelnemers.

     De focus ligt niet alleen op manieren om je professionele vaardigheden aan te scherpen,
     maar ook en vooral op wat het werken met mensen van je vraagt op identiteitsniveau.
     We werken met concrete casussen. Hierbij staan existentiële vragen centraal.
     – Wie ben jij als begeleider?
     – Wat bezielt jou?
     – Welke uitdagingen kloppen bij je aan de deur?
     – Hoe zet jij jezelf in als instrument?

     Thema’s die ter sprake kunnen komen:
     – verfijnen van je waarneming,
     – overdracht en tegenoverdracht,
     – Eros en Thanatos in de begeleiding,
     – trauma, holding en containment,
     – kader, contract, plekbesef,
     – vloeibare diagnostiek,
     – de potentie van onvolmaaktheid,
     – ….

     Wanneer? 

     Start nieuwe groep: najaar 2021     
     Je kan je nu al aanmelden.    

     Plaats
     Deurne – Antwerpen

     Begeleiding
     Herman Cools

     Prijs
     700 euro voor zes supervisiedagen van 10 tot 17u.

     Ons rekeningnummer:
     IBAN: BE22 8601 0572 6847
     BIC: SPAABE 22      Uw naam (verplicht)

      Uw straat+nr (verplicht)

      Uw postcode (verplicht)

      Uw stad/gemeente (verplicht)

      Uw email (verplicht)

      Uw telefoonnummer (verplicht)

       

      Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit


      Familieopstellingen

      Familieopstellingen

      Zwerver,
      jouw voetstappen
      zijn de weg,
      verder niets;
      zwerver,
      er is geen weg,
      de weg ontstaat
      door lopen.
      Door te lopen
      baant men de weg,
      en achterom kijkend
      ziet men het pad.

      Antonio Machado

      De methodiek van familieopstellingen werd ontwikkeld door Bert Hellinger. Het werk bestaat erin dat je groepsleden in de ruimte opstelt die jezelf, je partner, familieleden, organisaties, archetypische krachten& vertegenwoordigen.
      Zo worden onzichtbare patronen en dynamieken in een individu, relatie, groep of familie zichtbaar. Tegelijk komen ook de verstrikkingen en verborgen krachten en bindingen aan het licht.

      Meer info…
      Als je zelf een opstelling wil…

      Wanneer?
      zaterdag 21 augustus 2021   

      Plaats
      Deurne (Antwerpen)

      Begeleiding
      Herman Cools

      Prijs

      Voor wie zelf een opstelling wil:
      – voor particulieren: 150 euro
      – voor btw-houders en bedrijven: 180 euro

      Voor representanten:  55 euro

      Ons rekeningnummer:
      IBAN: BE22 8601 0572 6847
      BIC: SPAABE 22       Uw naam (verplicht)

       Uw straat+nr (verplicht)

       Uw postcode (verplicht)

       Uw stad/gemeente (verplicht)

       Uw email (verplicht)

       Uw telefoonnummer (verplicht)

        

       Umbra is een centrum voor lichaamswerk, psychotherapie en spiritualiteit